FAQ's

Visum FAQs 
Paspoort FAQs
Betaling van de order FAQs
Reizen met kinderen FAQs
Australië ETA FAQs
Overige FAQs

Visum FAQs

Wat is een visum?
Een visum is een reistoestemming, afgegeven door de overheid van een land, waarmee de houder het land mag inreizen en er een bepaalde tijd mag verblijven. Een visum is meestal een stempel of een sticker in het paspoort van de reiziger, maar het kan ook een los document zijn of een elektronische reistoestemming. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uit te zoeken of u een visum nodig heeft voor uw reis. Bezoek de visa-sectie van onze website om de visumvereisten voor uw reisbestemming te bekijken.

Wat heeft u nodig om een visum aan te vragen?
De specifieke benodigdheden variëren van land tot land. De meeste ambassades vereisen het aanleveren van een ingevuld visumaanvraagformulier, plus recente pasfoto(’s) en het paspoort. Als het visum wordt afgegeven, wordt dit aangebracht op een lege visumpagina in uw paspoort. Soms zijn er aanvullende documenten nodig, zoals een gedetailleerd reisplan, informatie over uw gezondheid of een uitnodigingsbrief.
Ambassades en consulaten willen de visumvereisten nogal eens wijzigen zonder aankondiging, waardoor het voorbereiden van een internationaal reisplan omslachtig en tijdrovend kan zijn. Embassy Services vereenvoudigt het aanvraagproces voor u met onze uitgebreide website met de meest recente visumvereisten van meer dan 200 landen. Wilt u weten of u een visum nodig heeft voor uw reisbestemming, raadpleeg dan de visa-sectie op onze website.

Hoe kan Embassy Services een visum voor mij verkrijgen?
Embassy Services doet namens u een visumaanvraag bij het consulaat of de ambassade. U levert uw paspoort, het ingevulde aanvraagformulier en de andere visumvereisten bij ons aan. Embassy Services verzorgt de hele procedure, u hoeft zelf dus geen bezoek te brengen aan deze instantie of er contact mee te hebben. Bezoek de visa-sectie van onze website om de visumvereisten voor uw reisbestemming te bekijken.

Heb ik mijn paspoort nodig om een visum te krijgen?
Met de visumaanvraag dient u uw paspoort mee te sturen, omdat de meeste landen het visum plaatsen op een lege visumpagina in het paspoort. Hoeveel lege pagina's nodig zijn voor uw specifieke bestemming, kunt u zien op de visa-sectie van onze website.

Telt de foto in mijn paspoort als één foto?
De foto in uw paspoort telt niet mee. De foto’s die benodigd zijn voor een visumaanvraag moeten voldoen aan specifieke eisen voor de grootte, de kleur van de achtergrond en het papier waarop de foto is afgedrukt. U kunt uw foto's door Embassy Services laten verzorgen, meer informatie hierover vindt u bij Digitale fotoservice. De specifieke eisen die gelden voor het land van uw bestelling kunt u bekijken op de visa-sectie op onze website.

Waarom moet ik twee data invullen op het Embassy Services-orderformulier: de datum paspoort vereist en de inreisdatum?
Deze twee data zijn belangrijk. Om uw aanvraag goed te kunnen verwerken, willen wij weten wanneer u het paspoort wilt terugontvangen en de datum waarop u aankomt in het land van bestemming. Zowel de verwerkingstijd van de aanvraag als de tarieven zijn gebaseerd op de 'datum paspoort vereist' die u invult.

Wat is het verschil tussen de visumgeldigheid en de verblijfsduur?
Geldigheid verwijst naar de vervaldatum van het visum zelf. Verblijfsduur is de maximaal toegestane periode die u met een visum in een land mag verblijven. Bijvoorbeeld een visum voor meerdere inreizen voor China kan één jaar geldig zijn, maar de maximale verblijfsduur per inreis is 30 dagen.

Wat zijn de verschillen tussen een multiple, double of single entry visum?
Een multiple entry visum geeft de reiziger de mogelijkheid om het land een onbeperkt aantal keren te bezoeken (meerdere inreizen), zo lang het visum geldig is en voor de toegestane verblijfsduur in het betreffende land. Een double entry visum geeft de reiziger de mogelijkheid het land twee keer in te reizen (twee inreizen). Met een single entry visum mag de reiziger het land maar éénmaal inreizen (enkele inreis) , voor een volgende reis naar hetzelfde land is dan een nieuw visum nodig.

Hoeveel tijd heeft Embassy Services nodig om mijn visumaanvraag te verwerken?
De verwerkingstijd van een visumaanvraag verschilt per ambassade/consulaat. Voor een aantal landen kan Embassy Services de visumaanvraag binnen een dag verzorgen. Op sommige ambassades/consulaten is een spoedbehandeling mogelijk, hieraan zijn vaak hogere kosten verbonden. Bezoek de visa-sectie en selecteer het land van uw bestemming om de verwerkingstijd van uw visumaanvraag te bekijken.

Wat moet er staan in een zakelijke begeleidende brief/garantiebrief die ik moet indienen bij mijn visumaanvraag?
Begeleidende brieven moeten meestal geprint worden op briefpapier van uw bedrijf, ondertekend zijn door een geautoriseerde persoon anders dan de aanvrager, de aard van het bezoek weergeven en verklaren dat het bedrijf garant staat voor alle kosten. Indien zo'n brief vereist is, dan is een voorbeeld opgenomen in het Embassy Services-aanvraagpakket.

Kan Embassy Services de aanvullende documenten verzorgen die ik nodig heb voor mijn visumaanvraag, zoals een officiële uitnodiging?
Visumuitnodigingen en toestemmingen zijn documenten die zijn goedgekeurd door het ministerie van Buitenlandse Zaken van het land van bestemming. Deze officiële documenten zijn nodig om een visum te kunnen aanvragen. Embassy Services kan deze documenten namens u verkrijgen. Bezoek de visa-sectie op onze website om de visumvereisten voor het land van uw bestemming te bekijken.

Kan ik in één order een visum voor meerdere personen en voor meer dan één land aanvragen?
Via onze website kunt u in één order visa aanvragen voor maximaal vijf personen en vier verschillende landen tegelijk. Extra bestemmingen kunt u toevoegen door in het eerste zoekvenster te klikken op 'Bestemming toevoegen', dit staat onder het veld 'Soort visum'. Het vermelden van alle reizigers en bestemmingen op één order is efficiënt en overzichtelijk. U hoeft maar een keer de adresgegevens, contactinformatie en betaalgegevens in te vullen. Tevens kunt u de voortgang van de visumaanvraag voor alle reizigers en alle te bezoeken landen via één ordernummer bekijken via de Status-Check.

Heeft Embassy Services mijn documenten al ontvangen?
Bezoek onze Status Check voor de actuele status van uw aanvraag.  U kunt uw aanvraagstatus inzien door het Embassy Services-ordernummer en de achternaam van de reiziger in te vullen, of de geboortedatum en de achternaam van de reiziger. Bent u de accountmanager van uw bedrijf voor Embassy Services, dan kunt u via uw account alle aanvragen bekijken.

Hoe lang voor vertrek moet ik mijn visum aanvragen?
Het is belangrijk uw visum op tijd aan te vragen. Voor de meeste landen geldt: niet eerder dan drie maanden voor vertrek. Voor sommige landen geldt echter een andere termijn, bijvoorbeeld bij Rusland is dat zes tot acht weken voor vertrek.
Wat gebeurt er als u de aanvraag te vroeg instuurt? De ambassade zal de aanvraag niet in behandeling nemen en Embassy Services zal uw aanvraag en paspoort aangetekend op uw kosten aan u retourneren. Als u te kort voor vertrek een aanvraag doet, dan kan een spoedprocedure nodig zijn om op tijd een visum te krijgen. En daaraan zijn meestal hogere kosten verbonden. Bespaar uzelf dus de extra (verzend)kosten en doe uw aanvraag niet te vroeg, maar ook niet te laat. Mocht u twijfelen over het tijdstip dat u het beste uw aanvraag kunt opsturen, dan kunt u contact met ons opnemen via 070 - 315 02 06 of per e-mail: [email protected].

Kan ik een visum bij aankomst krijgen?
In veel landen is het niet mogelijk een visum bij aankomst te krijgen. Zelfs als het land van uw bestemming wel visa bij aankomst uitgeeft, adviseert Embassy Services reizigers altijd een visum vóór vertrek aan te schaffen om bij aankomst lange wachtrijen, vertragingen of weigering van toegang te voorkomen.

Ik heb niet de Nederlandse nationaliteit. Heb ik een visum nodig?
Embassy Services kent de visumvereisten voor reizigers van vrijwel elke nationaliteit. Embassy Services kan u helpen met gedetailleerde visuminformatie over uw reisbestemming, ongeacht het land waarvan u paspoorthouder bent. Bezoek de visa-sectie van onze website om de visumvereisten voor uw bestemming te bekijken.

Ik woon in Nederland, ik heb geen Nederlands paspoort en ik wil reizen naar een buurland. Heb ik een visum nodig?
Een niet-Nederlander die in het bezit is van een Schengen-visum of een Nederlandse verblijfsvergunning kan - binnen de voorwaarden van het visum - ongelimiteerd reizen binnen de Schengenlanden. De landen die het Schengenverdrag hebben ondertekend, zijn: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland.
Groot-Brittannië en Ierland hebben het Schengenverdrag niet ondertekend, hoewel ze lid zijn van de EU. Reizigers die geen paspoort, visum of verblijfsvergunning hebben van een Schengenland, moeten voor Groot-Brittannië en Ierland wel een visum aanvragen.

Terug naar boven

Paspoort FAQs

Wat is een paspoort?
Een paspoort is een reisdocument dat dient als officieel bewijs van uw nationaliteit en uw identiteit. Reizen naar alle landen is toegestaan met een geldig paspoort. Ieder land geeft paspoorten uit aan zijn burgers, in Nederland is het ministerie van Binnenlandse Zaken hiervoor verantwoordelijk. Meer informatie over het aanvragen van een paspoort of een identiteitskaart vindt u hier.

Wat is een Nederlandse identiteitskaart?
Een Nederlandse Identiteitskaart is een reisdocument dat dient als officieel bewijs van uw identiteit. Sommige landen kunt u inreizen met een identiteitskaart, de meeste landen vereisen een paspoort. Bezoek de visa-sectie op onze website om het vereiste reisdocument voor het land van uw bestemming te bekijken.
Identiteitskaarten worden uitgegeven door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Meer informatie over het aanvragen van een paspoort of een identiteitskaart vindt u hier.

Naar welke landen kan ik reizen met een Nederlandse identiteitskaart?
Met een Nederlandse identiteitskaart kunt u reizen naar de volgende landen:

Andorra                        Groot-Brittannië (incl. Kanaaleilanden) Polen
België Hongarije Portugal (incl. Madeira, Azoren)
Bulgarije Ierland Roemenië
Cyprus Italië San Marino
Denemarken Letland Slovenië
Duitsland Liechtenstein Slovakije
Estland Litouwen Spanje (incl. Canarische eilanden)
Finland Luxemburg Turkije
Frankrijk Malta Tsjechië
Griekenland Monaco IJsland
Groenland Noorwegen Zweden
Oostenrijk Noord-Ierland Zwitserland

Heb ik een paspoort nodig?
Een paspoort is een identificatiebewijs en een reisdocument. In Nederland dient u zich op verzoek van de politie te kunnen legitimeren met een paspoort of identiteitskaart. U heeft  een paspoort of een identiteitskaart nodig om Nederland of een ander land in te reizen of te verlaten. U bent verantwoordelijk voor het bij u hebben van het juiste reisdocument tijdens uw buitenlandse reis. Bezoek de visa-sectie op onze website om de specifieke eisen voor het land van uw bestemming te bekijken.

Wat is de geldigheidsduur van mijn paspoort?
Een normaal Nederlands paspoort is tien jaar geldig. Nederlandse noodpaspoorten zijn maximaal één jaar geldig. Voor personen die in het bezit zijn van twee Nederlandse paspoorten, is het tweede paspoort twee jaar geldig.

Hoe lang moet mijn paspoort nog geldig zijn als ik naar het buitenland reis? 
De meeste landen vereisen dat uw paspoort nog zes maanden geldig is na terugkomst van uw reis. Verloopt uw paspoort voor die tijd, dan moet u een nieuw paspoort aanvragen voordat u op reis gaat. Bezoek de visa-sectie om te zien hoe lang uw paspoort geldig moet zijn voor elk specifiek land van bestemming.

Ik heb een niet-Nederlands paspoort dat bijna verlopen is, met wie kan ik contact opnemen voor vernieuwing?
Als u een paspoort heeft van het Verenigd Koninkrijk of van de Verenigde Staten van Amerika, dan kan Embassy Services u assisteren bij de vernieuwing van uw paspoort. Zie VK-paspoortenVS-paspoorten of neem contact op via telefoonnummer 070 - 315 02 06. Heeft u een paspoort van een andere land, dan kunt u het best contact opnemen met de dichtstbijzijnde ambassade van uw eigen land.

Wat is een ‘lege’ visumpagina?
Voor de meeste visa geldt dat ze alleen worden geplaatst op een volledig lege pagina. Een ‘lege’ visumpagina mag niet vuil of onduidelijk zijn en geen inkt of vlekken vertonen van andere stempels.

Hoeveel lege visumpagina’s moet ik in mijn paspoort hebben om een land te kunnen bezoeken?
Paspoorten moeten voldoende lege pagina’s bevatten voor de visumstempels die u krijgt bij aankomst en vertrek uit een land. Voor ieder visum is ten minste één lege pagina nodig, maar er kunnen er ook meer vereist zijn. Bezoek de visa-sectie op onze website om de specifieke eisen voor het land van uw bestemming te bekijken

Wat is de informatiepagina van mijn paspoort?
Op de informatiepagina staan uw pasfoto en al uw persoonlijke gegevens, waaronder het paspoortnummer.

Ik heb mijn paspoort naar Embassy Services opgestuurd, kan ik mij legitimeren met een fotokopie hiervan?
Een kopie van uw paspoort is geen geldig identificatiebewijs. U kunt uw identiteitskaart of uw rijbewijs gebruiken om u te legitimeren.

Kan ik een kopie van mijn paspoort en mijn ingevulde aanvraagformulier e-mailen of faxen naar Embassy Services voor mijn visumaanvraag?
Voor de meeste landen is uw originele paspoort en een origineel, door u ondertekend aanvraagformulier nodig om uw visum te kunnen aanvragen. Er zijn echter enkele uitzonderingen. Bezoek de visa-sectie op onze website om de visumvereisten voor het land van uw bestemming te bekijken.

Ik ben recent getrouwd/gescheiden en heb mijn naam veranderd. Hoe kan ik mijn naam in mijn paspoort laten aanpassen? 
Bezoek de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken  voor meer informatie over het wijzigen van uw naam in uw paspoort.

Waarom moet ik mijn paspoort zonder beschermhoesje opsturen naar Embassy Services?
De meeste ambassades/consulaten wensen 'kale' paspoorten te ontvangen om er een visum in te plaatsen. Daarom moet Embassy Services beschermhoesjes en eventueel aanwezige losse inhoud verwijderen, voordat we de aanvraag mogen indienen. Aangezien wij dagelijks grote hoeveelheden paspoorten ontvangen, kunnen wij helaas niet garanderen dat het hoesje en de losse inhoud geretourneerd wordt aan de eigenaar. Daarom raden wij u aan alles te verwijderen vóórdat u uw paspoort aan ons verstuurt.

Waarom zit er een Embassy Services-sticker op mijn paspoort wanneer ik het terugontvang?
Deze sticker is geen reclame-uiting en heeft meer dan één nuttig doel. Vele ambassades/consulaten eisen dat er een identificatiesticker op paspoorten zit wanneer de aanvraag door een derde partij wordt verzorgd, zoals Embassy Services. Op die manier is het zeker dat uw paspoort bij de juiste agent terugkomt. Verder heeft u met de sticker op uw paspoort altijd onze contactgegevens bij de hand voor eventuele vragen over uw visum of voor een volgende aanvraag. En ten slotte, mocht een gestickerd paspoort een keer kwijtraken, dan kan de vinder het bij ons melden dankzij de sticker. Dit is al herhaaldelijk gebeurd in het verleden. Embassy Services kan er dan voor zorgen dat het paspoort weer bij de eigenaar terugkomt.

Wat is de Embassy Services Noodhulp? 
Indien een paspoort met een of meer geldige visa gestolen, verloren of beschadigd wordt, dan vervangt Embassy Services zonder bijkomende kosten alle visa met een maximumbedrag van € 300 voor maximaal vijf reizigers op dezelfde order. Verder assisteert Embassy Services bij het aanvragen van een nieuw paspoort, ook als u uw paspoort in het buitenland kwijtraakt. De Noodhulp geldt tot en met terugkomst van de reis waarvoor Embassy Services uw visum heeft verzorgd. Meer informatie over deze service vindt u op onze website. Deze service wordt automatisch aan uw order toegevoegd wanneer u een bestelling plaatst. Als u deze service niet wenst te gebruiken, dan dient u het vinkje uit te zetten in uw order.

Terug naar boven

Reizen met kinderen FAQ’s

Heeft mijn kind een paspoort nodig?
Sinds 26 juni 2012 is bijschrijving van kinderen in het paspoort van een ouder niet meer mogelijk. Ieder kind moet een eigen paspoort hebben om te kunnen reizen. Meer informatie over het aanvragen van een Nederlands paspoort voor uw kind vindt u hier.

Heeft mijn kind een visum nodig?
De visumvereisten zijn meestal voor alle reizigers gelijk, ongeacht hun leeftijd. Soms gelden echter speciale regels voor minderjarigen. Informatie specifiek voor het land van uw bestemming kunt u vinden op de visa-sectie van onze website.

Heb ik nog andere documenten nodig om met een kind te reizen?
Bij grenscontroles is het mogelijk dat volwassenen die met een kind reizen, moeten bewijzen dat ze een ouder of voogd van het kind zijn. Of dat ze toestemming hebben van de ouders of voogd om het kind te begeleiden. Dit speelt vooral als het kind niet dezelfde achternaam heeft als de begeleider, dan zou er sprake kunnen zijn van onwettige onttrekking aan het ouderlijk gezag (ontvoering). In het paspoort van het kind staat immers niet wie de ouders zijn. Gaat u met een kind op reis, dan is het altijd handig om een kopie van de geboorte-akte mee te nemen en een recent uittreksel GBA (kind met oudergegevens). Een Engelstalig voorbeeld van de toestemmingsbrief kunt u downloaden van onze Formulierenpagina onder 'Consent Letter for Minors travelling abroad'.  Meer informatie over het reizen met kinderen kunt u vinden op de website van de Koninklijke Marechaussee.

Terug naar boven

Overige FAQs

Zijn mijn persoonlijke gegevens veilig bij Embassy Services?
Een goede bescherming van de gegevens die u ons verstrekt, is voor Embassy Services van cruciaal belang. Wij doen er alles aan om de persoonlijke gegevens die via onze website binnenkomen, af te schermen van misbruik. De creditcardgegevens die u verstrekt worden éénmalig gebruikt voor de betalingsafhandeling van aangeschafte producten en diensten. Daarom moet u voor iedere order opnieuw uw gegevens invoeren. Meer informatie vindt u op onze website onder Privacybeleid.

Waarom is het voordeliger om mijn aanvraag online te doen bij Embassy Services?
Uw order online plaatsen via de Embassy Services-website heeft een aantal voordelen. Uw aanvraag wordt sneller in behandeling genomen. De kans op fouten is kleiner wanneer u zelf online al uw gegevens invult. U kunt voortdurend de status van uw order volgen via de Status-Check op onze website. Orders die niet online zijn geplaatst, kunnen minder snel bij de ambassade ingediend worden omdat onze medewerkers de gegevens eerst moeten invoeren in het ordersysteem. Voor dit extra werk brengen wij 'niet online orderkosten' in rekening, het tarief hiervoor vindt u op de Tarievenpagina op onze website.

Hoe krijg ik mijn paspoort weer terug?
Embassy Services kan uw documenten afleveren op ieder gewenst adres. Bij uw online-aanvraag kunt u de aflevermethode en het verzendadres specificeren. Als u niets invult bij verzendmethode, dan gaat u akkoord met verzending per aangetekende post, dit is de standaard verzendwijze. Naderhand kunt u de gekozen aflevermethode nog wijzigen via de Status-Check. Een overzicht van onze aflevermethodes vindt u hier.

Waarom stuurt Embassy Services mijn paspoort niet met de gewone post?
Een paspoort is een waardedocument. Embassy Services verstuurt paspoorten via TNT Aangetekende post omdat dit een veilige verzendmethode is. Uw zending is verzekerd bij verlies of beschadiging. Via track-and-trace kunt u de verzending volgen. Verzending via de gewone post is weliswaar goedkoper, maar niet verzekerd. Een overzicht van onze aflevermethodes vindt u hier.

Ben ik verplicht me te laten vaccineren voor mijn internationale reis?
Een aantal landen vereist bij een visumaanvraag dat u aantoont dat u gevaccineerd bent tegen bepaalde ziekten. Zijn er vaccinaties vereist, dan staat dit duidelijk aangegeven in het Embassy Services-aanvraagpakket. Het kan verstandig zijn om u aanvullend te vaccineren. Neem contact op met uw huisarts voor een vaccinatieadvies of bezoek de KLM Health Services.

Waar vind ik de meest recente reiswaarschuwingen?
Bezoek de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor actuele reiswaarschuwingen, -advies, publieke mededelingen en consulaire informatie voor alle landen ter wereld.

Terug naar boven

Betaling van de order FAQs

Uit welke componenten bestaat het bedrag dat ik aan Embassy Services betaal voor mijn visum?
Het totaalbedrag voor het verwerken van een visum bestaat uit een consulair tarief en de bemiddelingskosten van Embassy Services. Het consulaire tarief wordt in rekening gebracht door het land dat het visum uitgeeft. Dit bedrag bent u altijd verschuldigd aan het consulaat, ongeacht of u het visum aanvraagt via Embassy Services. Consulaire tarieven kunnen zonder voorafgaande aankondiging wijzigen. De hoogte van de bemiddelingskosten van Embassy Services is afhankelijk van de diensten die u hebt aangevraagd en de door u gewenste verwerkingstijd van uw aanvraag. De tarieven van Embassy Services en de consulaire tarieven staan duidelijk aangegeven in het Embassy Services-aanvraagpakket.  Bezoek de visa-sectie op onze website om deze kosten te bekijken voor het land van uw bestemming. Informatie over de Embassy Services-bemiddelingskosten en verzendkosten vindt u op de Tarievenpagina van onze website.

Hoe kan ik mijn order betalen bij Embassy Services?
Embassy Services accepteert betaling via creditcards van Visa, American Express, MasterCard en betaling met AirPlus International-kaart. Voor creditcardbetalingen geldt een toeslag van 3,5%.
Betaling via iDEAL is ook mogelijk (m.u.v. ESTA voor de Verenigde Staten en ETA voor Australië), het betaalverzoek zal echter per aan u verzonden worden ná afronding van de aanvragen niet vooraf.

Waarom kan ik niet vooraf betalen, bij het plaatsen van mijn order?
Embassy Services kan pas de werkelijke kosten in rekening brengen nadat de aanvraag helemaal afgehandeld is. Niet alle kosten zijn vooraf bekend en sommige prijzen zijn variabel. De consulaire kosten bijvoorbeeld kunnen zonder aankondiging gewijzigd worden door consulaat/ambassade. Spoedaanvragen zijn vrijwel altijd duurder. De verzendkosten zijn afhankelijk van de verzendmethode, die u tot op het laatste moment kunt wijzigen. Pas nadat de order volledig is afgerond, zijn alle kosten bekend.

Ik ben mijn factuur kwijt. Hoe kan ik een nieuwe krijgen? 
U kunt uw factuur bekijken en printen via de Status-Check. Vul daar het ordernummer en de achternaam van de aanvrager in of de geboortedatum en achternaam van de aanvrager. U kunt ook contact opnemen met onze boekhouding op 070 - 315 02 06 of een verzoek per e-mail sturen naar [email protected].

Het lijkt alsof mijn betalingsoverzicht tweemaal visumkosten vermeldt voor mijn visum voor China/India. Wat is er aan de hand?
De ambassades van China en India nemen zelf geen visumaanvragen aan, maar hebben daarvoor een tussenpersoon ingeschakeld. De tussenpersoon berekent bemiddelingskosten, de kosten van het visum komen daar nog bij. Als u een online order bij ons plaatst, ziet u onder 'consulaire kosten' het totaalbedrag van de visumkosten plus de tussenpersoonkosten. Omdat er echter geen BTW verschuldigd is over de visumkosten, maar wel over de kosten van de tussenpersoon, staan deze kosten afzonderlijk vermeld op de nota die u ontvangt. Het totaal van deze twee bedragen komt overeen met de consulaire kosten die in de order vermeld zijn.

Terug naar boven

Australië ETA FAQs

Wat is een ETA voor Australië?
Een ETA (Electronic Travel Authority) is het elektronische equivalent van een visum voor Australië. Dit wordt uitgegeven door de Australische overheid (Departement of Immigration and Citizenship of Australia (DIAC). Een ETA geeft reizigers toestemming om naar Australië te reizen, het is dan niet nodig om een visum in het paspoort te hebben. Bezoek de Australië ETA-sectie van onze website om uw ETA direct online aan te vragen.

Waarom krijg ik geen visum in mijn paspoort?
De Australische overheid hanteert een elektronisch visumsysteem. Dit werkt via het wereldwijde vluchtinformatiesysteem dat wordt gebruikt door alle luchtvaartmaatschappijen en cruiserederijen. Zodra uw ETA is afgegeven, staat deze geregistreerd in het systeem. Uw ETA wordt automatisch herkend, zowel bij het inchecken op het vliegveld voor vertrek én bij aankomst in Australië. U heeft dus geen visum in uw paspoort nodig.

Welke soorten ETA voor Australië zijn er?
Er bestaan twee soorten ETA voor Australië, beide zijn één jaar geldig. De toeristen-ETA mag alleen worden gebruikt voor toeristische reizen en familiebezoek. De zakelijke ETA is bedoeld voor zakelijke reizen, bijvoorbeeld voor het bijwonen van een conferentie, het voeren van onderhandelingen of een verkennend zakelijk bezoek. Bezoek de Australië ETA-sectie van onze website om uw ETA direct online aan te vragen.

Kan ik een ETA voor Australië aanvragen?
U dient zich buiten Australië te bevinden en een paspoort te hebben van een van de onderstaande landen om een ETA voor Australië te mogen aanvragen. 
Komt u niet in aanmerking voor een ETA, bezoek dan de visa-sectie van onze website om te bekijken wat voor u de vereisten zijn voor een traditioneel visum voor Australië.
De nationaliteiten die in aanmerking komen voor een ETA:

Andorra IJsland                  Portugal
België Italië San Marino
Brunei Japan Singapore
Canada Liechtenstein Spanje
Denemarken Luxemburg Taiwan
Duitsland Maleisië Vaticaan
Finland Malta Verenigd Koninkrijk
Frankrijk Monaco Verenigde Staten
Griekenland Nederland Zuid-Korea
Hong Kong (SAR) Noorwegen Zweden
Ierland Oostenrijk Zwitserland

Moet ik al een ticket hebben geboekt voordat ik mijn ETA aanvraag?
U hoeft uw vlucht naar Australië nog niet geregeld te hebben voordat u een ETA kunt aanvragen. De ETA is één jaar geldig, dat wil zeggen dat u deze kunt gebruiken tot een jaar na afgifte.

Hoe lang duurt het voordat mijn ETA-aanvraag is verwerkt?
Meestal worden ETA-aanvragen onmiddellijk door het systeem verwerkt. Er kan echter vertraging ontstaan als u verkeerde informatie verstrekt, een strafblad heeft of wanneer uw aanvraag moet worden doorverwezen.

Hoe vraagt Embassy Services een ETA voor Australië aan?
Embassy Services vereenvoudigt het aanvraagproces, door namens u de online aanvraag te doen bij de Australische overheid. U kunt de informatie gewoon in het Nederlands invullen op onze website, wij zorgen voor de rest. Bezoek de Australië ETA-sectie van onze website om uw ETA direct online aan te vragen.

Terug naar boven