Belangrijke informatie

e-Visum
Aanvragers met uw nationaliteit komen ook in aanmerking voor een India e-Visum. Om deze aan te vragen gaat u terug naar onze thuispagina en selecteert u "Elektronisch Zakenvisum" (e-visum) in het menu. 

Vereisten voor een zakenvisum voor India visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Het paspoort moet:

  • Machinaal leesbaar zijn
  • Nog tenminste zes maanden geldig zijn na de aanvraag van het visum
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Twee kleurenpasfoto’s. Het pasfotoformaat verschilt van een standaard Nederlandse pasfoto. De foto’s moeten:

  • De volgende afmeting hebben, 50mm breed x 50mm hoog. Op ons kantoor in Den Haag kunt u gebruik maken van een pasfotohokje voor foto's van dit formaat
  • Van een goede kwaliteit zijn
  • Een effen, lichtgekleurde achtergrond hebben
  • Eénmaal gelijmd worden op de daarvoor bestemde plek op het aanvraagformulier en de andere foto moet met een paperclip bevestigd worden aan het aanvraagformulier
  • Aan de richtlijnen voldoen zoals vermeld in het Embassy Services-aanvraagpakket. Leest u deze aandachtig door

 3. Garantiebrief

  Een garantiebrief van de werkgever in Nederland is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Nederlands adres. Een voorbeeld Garantiebrief vindt u hier terug.
  Alle garantiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug

  In aanvulling op de tekst zoals vermeld in de voorbeeld garantiebrief, moet uw garantiebrief ook het volgende bevatten:
  • Het Kamer van Koophandelnummer van het Nederlandse bedrijf
  • Een omschrijving geven van het beroep van de aanvrager
  • De reden van de reis vermelden
  • Het aantal inreizen, alle reisdata en de gewenste visumduur vermelden
  • Het e-mailadres en telefoonnummer vermelden van de ondertekenaar
  • Geprint worden op bedrijfsbriefpapier

  De garantiebrief moet dezelfde reisdata en visumduur vermelden als de uitnodigingsbrief.

  De garantiebrief mag niet ouder zijn dan 30 dagen op het moment dat uw aanvraag ingediend wordt.

 4. Uitnodiging

  Een uitnodigingsbrief van het te bezoeken bedrijf in India. De brief moet:

  • Geschreven zijn op briefpapier van het bedrijf
  • Exact dezelfde bedrijfsgegevens bevatten als op het visumaanvraagformulier, in de Garantiebrief en op het Certificate of Incorporation
  • Geadresseerd zijn aan de ambassade in Den Haag
  • Niet ouder zijn dan 30 dagen op het moment dat uw aanvraag ingediend wordt
  • De paspoortgegevens van de aanvrager vermelden (naam, paspoortnummer, geboortedatum, datum van afgifte en vervaldatum)
  • De reden van de reis vermelden
  • Het aantal inreizen, alle reisdata en de gewenste visumduur vermelden
  • De locatie van het te bezoeken bedrijf vermelden
  • Het e-mailadres van de uitnodiger vermelden
  • Hetzelfde adres vermelden als dat wat op de Certificate of Incorporation staat. Indien dit niet het geval is, dan moet specifiek worden vermeld dat het bedrijf is verhuisd naar een ander adres
  • De naam en functie van de ondertekenaar vermelden

  De uitnodigingsbrief moet exact dezeffde reisdata en visumduur vermelden als de garantiebrief

 5. Oprichtingsakte (Certificate of Incorporation)

  Dit is een oprichtingsakte van het bedrijf in India, afgegeven op het moment van oprichting.

 6. Algemene verklaring (Declaration)

  Een volledig ingevulde en ondertekende Declaration (algemene verklaring). Een voorbeeld van een Declaration hebben we opgenomen in het Embassy Services-aanvraagpakket. Dit kunt u met de hand of op de computer invullen, ondertekenen, uitprinten en opsturen.

 7. Bedrijfsregistratie

  Een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Dit uittreksel moet:

  • Opgesteld zijn in het Nederlands als het van een Nederlands bedrijf is of in het Engels als het van een buitenlands bedrijf is (als aanvragen buiten Nederland niet mogelijk is)
  • Aangevraagd worden bij de Kamer van Koophandel in de gemeente waar het bedrijf geregistreerd is
  • Niet ouder zijn dan 6 maanden
  • Een niet- Nederlands- of Engelstalig uittreksel moet vergezeld zijn van een Engelse vertaling. Deze hoeft niet beëdigd te zijn


  Als u wilt dat Embassy Services dit namens u verzorgt, dan kunt u dit aangeven op het Embassy Services-orderformulier.

 8. Visumaanvraagformulier

  Een volledig en correct ingevuld visumaanvraagformulier. Dit formulier moet:

  • Ondertekend zijn op twee plaatsen. Eén keer onder de foto in het daarvoor bestemde veld en één keer op de tweede pagina
  • Maximaal 30 dagen oud zijn vanaf het moment van invullen
  • Zónder handmatige wijzigingen met bijvoorbeeld pen zijn

  Embassy Services zal het visumaanvraagformulier voor u verzorgen. Gelieve hiervoor het India Documenten Voorbereiding Service formulier in te vullen dat is opgenomen in het Embassy Services-aanvraagpakket.

 9. Embassy Services-orderformulier

  Stuur het Embassy Services orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat CIBTvisas uw gehele aanvraag heeft afgerond.

   

 10. Houders van een tweede paspoort

  Houders van een tweede paspoort moeten een kopie van dit paspoort aanleveren, vergezeld van een Engelstalige ondertekende verklaring waarin staat dat er geen visum voor India in het andere paspoort staat.
  Het tweede paspoort (al dan niet verlopen) moet alleen worden aangeleverd als er een geldig visum van India in staat. Een voorbeeld van de 'Declaration of Holding Visa in my second passport' hebben we opgenomen in het Embassy Services-aanvraagpakket

 11. Multiple entry-aanvragen voor een jaar

  Bij het aanvragen van een multiple entry visum met een geldigheidsduur van één jaar moet er in zowel de uitnodigingsbrief als de garantiebrief uitgelegd worden waarom een visumgeldigheid van één jaar nodig is in plaats van vijf jaar. Beide brieven moeten dan ook een reisplan bevatten voor het komende jaar.

  De ambassade kan besluiten om een visum af te geven met een andere geldigheid dan de geldigheid die aangevraagd werd. Embassy Services heeft geen invloed op deze beslissing.

 12. Multiple entry-aanvragen voor 5 jaar

  Bij het aanvragen van een multiple entry visum met een geldigheidsduur van 5 jaar moet er in zowel de uitnodigingsbrief als de garantiebrief uitgelegd worden dat een visumduur van 5 jaar vereist is en dat de reiziger geen reisplan voor de komende 5 jaar kan weergeven.

  De ambassade kan besluiten om een visum af te geven met een andere geldigheid dan de geldigheid die aangevraagd werd. Embassy Services heeft geen invloed op deze beslissing.

 13. Aanvragers die NIET in Nederland geboren zijn

  Visumaanvragers die geboren zijn in Irak, Iran, Nigeria of Somalië moeten een aanvullend formulier "Supplementary Form" aanleveren, waarmee een autorisatie (telex) wordt aangevraagd. Dit formulier is opgenomen in het Embassy Services-aanvraagpakket. Hierbij kan een aanzienlijk langere verwerkingstijd van toepassing zijn en berekent de ambassade extra kosten. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op per e-mail [email protected] of telefonisch via 070 - 315 02 06.

 14. Woonachtig in het buitenland

  Nederlands paspoorthouders woonachtig in het buitenland, moeten een door de ambassade uitgegeven aanvullend formulier "Supplementary Form" invullen. Dit formulier vindt u terug in het Embassy Services aanvraagpakket (u kunt de opmerking "to be completed by..." in dit geval negeren). Houdt u rekening met een langere verwerkingstijd van meestal 10 werkdagen. Extra kosten zijn van toepassing. Spoedaanvragen zijn niet mogelijk. Neemt u voor meer informatie over de exacte kosten contact met ons op via [email protected] of per telefoon 070 - 315 02 06.

 15. Uitzondering biometrische data

  Biometrische data zijn vereist voor bijna alle visumaanvragers in Nederland, op een paar uitzonderingen na. Kinderen onder de 12 jaar, volwassenen ouder dan 70 jaar en diplomaten en hun echtgenoten op officiële zakenreis.

 16. Werkzaam bij een Ministerie

  Aanvragers die werkzaam zijn bij een Nederlandse ministerie moeten een brief van hun werkgever aanleveren waarin het doel van de reis wordt vermeld.

 17. Bewijs van eerdere gebruikte visa

  Aanvragers die eerder in India zijn geweest en nog in het bezit zijn van het vorige moeten hiervan bewijs leveren in de vorm van:

  • Het eerdere visum in het huidige paspoort
   of
  • Een kopie van een eerder visum én een kopie van de informatiepagina van het verlopen paspoort

  Mocht de aanvrager niet meer in het bezit zijn van het vorige visum dan dient deze hier van kennis te geven in het visumaanvraagformulier.

Belangrijke informatie

e-Visum
Aanvragers met uw nationaliteit komen ook in aanmerking voor een India e-Visum. Om deze aan te vragen gaat u terug naar onze thuispagina en selecteert u "Elektronisch Toeristenvisum" (e-visum) in het menu. 

Vereisten voor een toeristenvisum voor India voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Het paspoort moet:

  • Machinaal leesbaar zijn
  • Voor een verblijf van drie maanden: tenminste zes maanden geldig zijn bij aanvraag van het visum
  • Voor een verblijf van zes maanden: tenminste negen maanden geldig zijn bij aanvraag van het visum
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Twee kleurenpasfoto’s. Het pasfotoformaat verschilt van een standaard Nederlandse pasfoto. De foto’s moeten:

  • De volgende afmeting hebben, 50mm breed x 50mm hoog. Op ons kantoor in Den Haag kunt u gebruik maken van een pasfotohokje voor foto's van dit formaat
  • Van een goede kwaliteit zijn
  • Een effen, lichtgekleurde achtergrond hebben
  • Eénmaal gelijmd worden op de daarvoor bestemde plek op het aanvraagformulier en de andere foto moet met een paperclip bevestigd worden aan het aanvraagformulier
  • Aan de richtlijnen voldoen zoals vermeld in het Embassy Services-aanvraagpakket. Leest u deze aandachtig door

 3. Algemene verklaring (Declaration)

  Een volledig ingevulde en ondertekende Declaration (algemene verklaring). Een voorbeeld van een Declaration hebben we opgenomen in het Embassy Services-aanvraagpakket. Dit kunt u met de hand of op de computer invullen, ondertekenen, uitprinten en opsturen.

 4. Visumaanvraagformulier

  Een volledig en correct ingevuld visumaanvraagformulier. Dit formulier moet:

  • Ondertekend zijn op twee plaatsen. Eén keer onder de foto in het daarvoor bestemde veld en één keer op de tweede pagina
  • Maximaal 30 dagen oud zijn vanaf het moment van invullen
  • Zónder handmatige wijzigingen met bijvoorbeeld pen zijn

  Embassy Services zal het visumaanvraagformulier voor u verzorgen. Gelieve hiervoor het India Documenten Voorbereiding Service formulier in te vullen dat is opgenomen in het Embassy Services-aanvraagpakket.

 5. Embassy Services-orderformulier

  Stuur het Embassy Services orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat CIBTvisas uw gehele aanvraag heeft afgerond.

   

 6. Multiple entry-aanvragen voor een jaar

  Een schriftelijke verklaring (declaration letter) dient te worden aangeleverd bij het aanvragen van een multiple entry visum met een geldigheidsduur van één jaar. Deze brief moet verklaren waarom een visumgeldigheid van één jaar nodig is in plaats van vijf jaar.

 7. Zelfstandig ondernemers en ZZP

  Zelfstandig ondernemers moeten het volgende aanleveren:

  • Een uitreksel van de Kamer van Koophandel. De naam op het uittreksel moet overeenkomen met de naam van de visumaanvrager. Embassy Services kan een uittreksel namens u aanvragen als u dat wilt. Stuurt u hiervoor een e-mail naar [email protected]

 8. Aanvragers onder de 18 jaar

  Elke aanvrager onder de 18 jaar die met beide ouders/voogden reist, moet ook een geboorte-akte aanleveren waarop duidelijk de namen van beide ouders/voogden staan. Voor een aanvrager onder de 18 jaar moet daar bovenop een Engelstalige verklaring van toestemming (Letter of Consent) angeleverd worden als deze met beide ouders of met één ouder meereist. Deze verklaring moet:

  • Aangeven dat de ouder(s)/voogd(en) toestemming geven aan de minderjarige om naar dit land te reizen
  • Ondertekend zijn door de ouder(s)/voogd(en)
  • Een kopie van het paspoort van de ondertekenende ouder(s)/voogd(en) als bijlage hebben
  • Een bewijs van ouderschap/voogdij als bijlage meeleveren, indien de achternaam van de minderjarige niet overeenkomt met die van de ondertekenende ouder/voogd

  De verklaring van toestemming voor als de aanvrager met één ouder meereist vindt u hier. De verklaring van toestemming voor als de aanvrager met beide ouders meereist vindt u hier.

 9. Woonachtig in het buitenland

  Nederlands paspoorthouders woonachtig in het buitenland, moeten een door de ambassade uitgegeven aanvullend formulier "Supplementary Form" invullen. Dit formulier vindt u terug in het Embassy Services aanvraagpakket (u kunt de opmerking "to be completed by..." in dit geval negeren). Houdt u rekening met een langere verwerkingstijd van meestal 10 werkdagen. Extra kosten zijn van toepassing. Spoedaanvragen zijn niet mogelijk. Neemt u voor meer informatie over de exacte kosten contact met ons op via [email protected] of per telefoon 070 - 315 02 06.

 10. Aanvragers die NIET in Nederland geboren zijn

  Visumaanvragers die geboren zijn in Irak, Iran, Nigeria of Somalië moeten een aanvullend formulier "Supplementary Form" aanleveren, waarmee een autorisatie (telex) wordt aangevraagd. Dit formulier is opgenomen in het Embassy Services-aanvraagpakket. Hierbij kan een aanzienlijk langere verwerkingstijd van toepassing zijn en berekent de ambassade extra kosten. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op per e-mail [email protected] of telefonisch via 070 - 315 02 06.

 11. Werkzaam bij een mediabedrijf

  Aanvragers die werken bij een organisatie/bedrijf dat iets te maken heeft met media en die als toerist naar India willen reizen, moeten een Journalisten/Toeristenvisum (JV/TV) aanvragen. Zelfs als het uitgeoefende beroep niets te maken heeft met media. De werkgever dient het formulier ‘Company Undertaking for JV/TV only’ in te vullen en te ondertekenen. Neemt u contact op met Embassy Services via info@Embassy Services.nl als dit van toepassing op u is. Wij sturen u dan een exemplaar toe. Voor een JV/TV-visum brengt de ambassade een hoger tarief in rekening. Spoedaanvragen zijn niet mogelijk.

 12. Werkzaam bij een Ministerie

  Aanvragers die werkzaam zijn bij een Nederlandse ministerie moeten een brief van hun werkgever aanleveren waarin het doel van de reis wordt vermeld.

 13. Uitzondering biometrische data

  Biometrische data zijn vereist voor bijna alle visumaanvragers in Nederland, op een paar uitzonderingen na. Kinderen onder de 12 jaar, volwassenen ouder dan 70 jaar en diplomaten en hun echtgenoten op officiële zakenreis.

 14. Bewijs van eerdere gebruikte visa

  Aanvragers die eerder in India zijn geweest en nog in het bezit zijn van het vorige moeten hiervan bewijs leveren in de vorm van:

  • Het eerdere visum in het huidige paspoort
   of
  • Een kopie van een eerder visum én een kopie van de informatiepagina van het verlopen paspoort

  Mocht de aanvrager niet meer in het bezit zijn van het vorige visum dan dient deze hier van kennis te geven in het visumaanvraagformulier.

India visum

Wilt u weten hoe een visum voor India eruitziet?  Bekijk hier een voorbeeldvisum voor India om te zien welke informatie het bevat.

Meer informatie

Ophaaldienst

Heeft uw aanvraag spoed.  Een koerier van Embassy Services haalt uw documenten op in Nederland. Onze snelle service garandeert dat uw visumaanvraag zo spoedig mogelijk bij de ambassade ligt.

Bel 070 - 315 02 06 om een afhaalafspraak te maken.

Meer informatie

Kies voor Embassy Services

Snel. Embassy Services biedt de snelste manier om een visum te krijgen.

Makkelijk. De specialisten van Embassy Services helpen u met betrouwbare informatie per telefoon en e-mail.

Veilig. Embassy Services waakt zorgvuldig over uw vertrouwelijke gegevens en privacy.