Maak nu gebruik van Embassy Services

 1. De snelheid.  Embassy Services is gespecialiseerd in het verzorgen van visa voor Filippijnen. Wij kunnen u helpen bij het zo snel mogelijk verkrjigen van een visum voor Filippijnen.
 2. Het gemak.  Embassy Services, de makkelijkste en veiligste manier om uw visum voor Filippijnen te krijgen. Wij bezoeken dagelijks de ambassade van Filippijnen om visa te verkrijgen voor inwonenden van Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen over visa

Wanneer kan ik het best mijn visum aanvragen?
Eén tot twee maanden voor de vertrekdatum kunt u het best uw visum aanvragen. Maar als u het visum snel nodig heeft, dan kunnen we voor sommige landen uw visumaanvraag zelfs in één werkdag afhandelen. Een voorbeeld van de spoedservice: als u de complete aanvraag op maandag bij u laten ophalen door onze overnight koerier, dan kunt u uw paspoort met visum op woensdag al terughebben.

Heeft u mijn paspoort nodig voor een Filippijnen-visum? Is het veilig om mijn paspoort op te sturen?
Ja, u moet uw originele paspoort opsturen, een kopie is niet voldoende. Het Filippijnen-visum wordt in uw paspoort gestempeld op een van de visumpagina's. Zonder uw originele paspoort kan de aanvraag niet afgehandeld worden. Omdat een paspoort een belangrijk document is, adviseren we u het te verzenden via aangetekende post of met een betrouwbare koerier.

Belangrijke informatie

Persoonlijk aanvragen verplicht

De ambassade vereist dat alle visumaanvragen persoonlijk worden gedaan. Embassy Services u kan echter nog steeds werk uit handen nemen en u ondersteunen met uw aanvraag. De aanvrager moet zich minimaal één keer persoonlijk melden bij de ambassade: Bij het indienen van de visumaanvraag óf bij het ophalen van het visum.

Ambassade Indienservice of Ophaaldienst
De aanvrager moet zich minimaal één keer persoonlijk melden bij de ambassade: Bij het indienen van de visumaanvraag óf bij het ophalen van het visum. Embassy Services is u graag van dienst met het indienen de aanvraag óf met het ophalen van het visum bij de ambassade inclusief de door u aangegeven verzending van het paspoort. Om de Ophaaldienst te kunnen verzorgen heeft Embassy Services de inleverbon van de ambassade en een ondertekende machtigingsbrief van de aanvrager nodig waarin toestemming wordt gegeven aan Embassy Services om het paspoort namens de aanvrager op te halen. De machtigingsbrief is opgenomen in het Embassy Services aanvraagpakket.

De Ambassade Indienservice en Ophaaldienst zijn alleen beschikbaar in combinatie met de Pre-Check service.

Pre-Check service
Embassy Services raadt u aan gebruik te maken van de Pre-Check service om het risico op afwijzing van uw aanvraag door de ambassade te minimaliseren. Zo voorkomt u mogelijke vertragingen die uw reisplannen kunnen verstoren. Om van deze service gebruik te maken, verstuurt u een duidelijke scan van alle hieronder genoemde visumbenodigdheden en het volledig ingevulde Embassy Services orderformulier via de beveiligde link https://embassy.nl/upload-forms?service=precheck  (dit orderfomulier treft u aan in het aanvraagpakket). Voor deze service geldt een aanvullend tarief welke u kunt terugvinden op de tarievenlijst.

Vereisten voor een zakenvisum voor Filippijnen visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Een visum is wellicht niet vereist

  Geen visum benodigd voor een zakelijk bezoek van maximaal 30 dagen. De reiziger moet:

  • In het bezit zijn van een paspoort met een geldigheid van minstens zes maanden na vertrek uit het land van bestemming met minstens één lege visumpagina
  • In het bezit zijn van bewijs van voldoende financiële middelen
  • In het bezit zijn van een retourticket of een ticket naar de volgende bestemming
  • In het bezit zijn van alle documenten vereist voor de eerstvolgende bestemming
  • Bij de luchtvaartmaatschappij nagaan of inchecken zonder visum is toegestaan

  Er is geen garantie dat toegang daadwerkelijk verleend zal worden. Neem contact op met de ambassade voor meer informatie en vraag na bij uw luchtvaartmaatschappij of inchecken zonder visum is toegestaan. Voor een verblijf langer dan 30 dagen is een visum vereist.

 2. Paspoort

  Een noodpaspoort wordt niet geaccepteerd. Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Nog tenminste zes maanden geldig zijn na vertrek uit het land van bestemming
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

  Een kopie van het paspoort moet (samen met kopieën van alle overige visumvereisten) opgestuurd worden naar Embassy Services als u een Pre-Check door ons wilt laten uitvoeren.

 3. Pasfoto's

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • In de afgelopen 3 maanden genomen zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking en met de schouders zichtbaar
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 4. Garantiebrief

  Een garantiebrief van de werkgever in Nederland is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Nederlands adres. Een voorbeeld Garantiebrief vindt u hier terug.
  Alle garantiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug

 5. Uitnodiging

  Een uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. De brief moet:

  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager bevatten
  • De paspoortgegevens van de reiziger vermelden
  • De reden van de reis specificeren
  • Het gewenste aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aangeven
  • De benodigde duur van het visum bevatten

 6. Aantoonbare financiële zekerheid

  Een kopie van een recent bankafschrift van de aanvrager (niet ouder dan een maand).

 7. Bewijs van het reisarrangement

  • Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket afgegeven door de reisorganisatie.

 8. Kopie paspoort

  Een duidelijke kopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

 9. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier.

 10. Embassy Services-orderformulier

  Stuur het Embassy Services orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat Embassy Services uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 11. Voormalige Filippijnse staatsburgers en familieleden

  Aanvragers die ooit in het bezit waren van de Filippijnse nationaliteit kunnen visumvrij reizen naar de Filippijnen voor een verblijf van maximaal één jaar. De naaste familieleden van de aanvrager (partner & kinderen) zijn ook visumvrij voor dezelfde periode indien zij met de aanvrager meereizen.

  Om gebruik te maken van deze regeling moet de aanvrager een kopie van het oude, Filippijnse paspoort óf een Filippijnse geboorteakte overhandigen bij aankomst in de Filippijnen. De familieleden moeten bij aankomst in het bezit zijn van de volgende documenten die de relatie met de aanvrager aantonen:

  • Een kopie van de huwelijksakte voor de partner van de aanvrager
  • Een kopie van de geboorteakte of adoptiepapieren voor elk kind

 12. Medische verklaring

  Aanvragers die in de afgelopen 14 dagen in Italië of Iran zijn geweest moeten bij aankomst een medisch attest aanleveren waarin wordt bevestigd dat de aanvrager niet besmet is met het COVID-19 virus

Vereisten voor een toeristenvisum voor Filippijnen voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Een visum is wellicht niet vereist

  Geen visum benodigd voor een bezoek van maximaal 30 dagen. De reiziger moet:

  • In het bezit zijn van een paspoort met een geldigheid van minstens zes maanden na vertrek uit het land van bestemming met minstens één lege visumpagina
  • In het bezit zijn van bewijs van voldoende financiële middelen
  • In het bezit zijn van een retourticket of een ticket naar de volgende bestemming
  • In het bezit zijn van alle documenten vereist voor de eerstvolgende bestemming
  • Bij de luchtvaartmaatschappij nagaan of inchecken zonder visum is toegestaan

  Er is geen garantie dat toegang daadwerkelijk verleend zal worden. Neem contact op met de ambassade voor meer informatie en vraag na bij uw luchtvaartmaatschappij of inchecken zonder visum is toegestaan. Voor een verblijf langer dan 30 dagen is een visum vereist.

 2. Persoonlijk aanvragen

  De ambassade vereist dat aanvragers persoonlijk hun visum aanvragen. Embassy Services kan u in dit geval niet assisteren.

 3. Paspoort

  Een noodpaspoort wordt niet geaccepteerd. Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn na vertrek uit het land van bestemming
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

  Een kopie van het paspoort moet (samen met kopieën van alle overige visumvereisten) opgestuurd worden naar Embassy Services als u een Pre-Check door ons wilt laten uitvoeren.

 4. Pasfoto's

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • In de afgelopen 3 maanden genomen zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking en met de schouders zichtbaar
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 5. Aantoonbare financiële zekerheid

  Een kopie van een recent bankafschrift (niet ouder dan één maand) met een minimum saldo van € 1000,-

 6. Bewijs van het reisarrangement

  • Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket afgegeven door de reisorganisatie.

 7. Kopie paspoort

  Een duidelijke kopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

 8. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier.

 9. Embassy Services-orderformulier

  Stuur het Embassy Services orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat Embassy Services uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 10. Voormalige Filippijnse staatsburgers en familieleden

  Aanvragers die ooit in het bezit waren van de Filippijnse nationaliteit kunnen visumvrij reizen naar de Filippijnen voor een verblijf van maximaal één jaar. De naaste familieleden van de aanvrager (partner & kinderen) zijn ook visumvrij voor dezelfde periode indien zij met de aanvrager meereizen.

  Om gebruik te maken van deze regeling moet de aanvrager een kopie van het oude, Filippijnse paspoort óf een Filippijnse geboorteakte overhandigen bij aankomst in de Filippijnen. De familieleden moeten bij aankomst in het bezit zijn van de volgende documenten die de relatie met de aanvrager aantonen:

  • Een kopie van de huwelijksakte voor de partner van de aanvrager
  • Een kopie van de geboorteakte of adoptiepapieren voor elk kind

 11. Medische verklaring

  Aanvragers die in de afgelopen 14 dagen in Italië of Iran zijn geweest moeten bij aankomst een medisch attest aanleveren waarin wordt bevestigd dat de aanvrager niet besmet is met het COVID-19 virus