Maak nu gebruik van Embassy Services

 1. De snelheid.  Embassy Services is gespecialiseerd in het verzorgen van visa voor Kameroen. Wij kunnen u helpen bij het zo snel mogelijk verkrjigen van een visum voor Kameroen.
 2. Het gemak.  Embassy Services, de makkelijkste en veiligste manier om uw visum voor Kameroen te krijgen. Wij bezoeken dagelijks de ambassade van Kameroen om visa te verkrijgen voor inwonenden van Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen over visa

Wanneer kan ik het best mijn visum aanvragen?
Eén tot twee maanden voor de vertrekdatum kunt u het best uw visum aanvragen. Maar als u het visum snel nodig heeft, dan kunnen we voor sommige landen uw visumaanvraag zelfs in één werkdag afhandelen. Een voorbeeld van de spoedservice: als u de complete aanvraag op maandag bij u laten ophalen door onze overnight koerier, dan kunt u uw paspoort met visum op woensdag al terughebben.

Heeft u mijn paspoort nodig voor een Kameroen-visum? Is het veilig om mijn paspoort op te sturen?
Ja, u moet uw originele paspoort opsturen, een kopie is niet voldoende. Het Kameroen-visum wordt in uw paspoort gestempeld op een van de visumpagina's. Zonder uw originele paspoort kan de aanvraag niet afgehandeld worden. Omdat een paspoort een belangrijk document is, adviseren we u het te verzenden via aangetekende post of met een betrouwbare koerier.

Belangrijke informatie

Visumgeldigheid
Reizigers moeten het land inreizen vóór de vervaldatum van het visum. Er mag maximaal 1 of 3 maanden worden verbleven (afhankelijk van de geldigheid van het verstrekte visum). Deze periode gaat in op de datum van (de eerste) inreis.

Vereisten voor een zakenvisum voor Kameroen visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Tenminste zes maanden geldig zijn bij aanvraag van het visum
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • In de afgelopen 3 maanden genomen zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking en met de schouders zichtbaar
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 3. Garantiebrief

  Een garantiebrief van de werkgever in Nederland is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Nederlands adres. Een voorbeeld Garantiebrief vindt u hier terug.
  Alle garantiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug

 4. Uitnodiging

  Een uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. Een kopie is toegestaan. De brief moet:

  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager bevatten
  • De reden van de reis specificeren
  • Het gewenste aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aangeven
  • De benodigde duur van het visum bevatten
  • Ondertekend zijn
  • Gelegaliseerd zijn door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het land van bestemming

 5. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket afgegeven door de reisorganisatie.

 6. Kopie paspoort uitnodiger

  Een duidelijke kleurenkopie van de informatiepagina van het paspoort van de ondertekenaar van de uitnodiging

 7. Gele koorts-certificaat

  Een kopie van een gele koorts certificaat is vereist.

 8. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier.

 9. Embassy Services-orderformulier

  Stuur het Embassy Services orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat Embassy Services uw gehele aanvraag heeft afgerond.

Belangrijke informatie

Visumgeldigheid
Reizigers moeten het land inreizen vóór de vervaldatum van het visum. Er mag maximaal 1 of 3 maanden worden verbleven (afhankelijk van de geldigheid van het verstrekte visum). Deze periode gaat in op de datum van (de eerste) inreis.

Vereisten voor een toeristenvisum voor Kameroen voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Tenminste zes maanden geldig zijn bij aanvraag van het visum
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • In de afgelopen 3 maanden genomen zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking en met de schouders zichtbaar
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 3. Bewijs van het reisarrangement

  Alle hieronder genoemde documenten moeten worden aangeleverd:

  • Een hotelbevestiging ondertekend door een hotelmedewerker en kopie van het paspoort van de ondertekenaar. Indien de ondertekenaar niet de Kameroense nationaliteit heeft dan ook een kopie van het visum en/of verblijfsvergunning.
  • Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van het e-ticket afgegeven door de reisorganisatie

 4. Gele koorts-certificaat

  Een kopie van een gele koorts certificaat is vereist.

 5. Aantoonbare financiële zekerheid

  Een kopie van een recent bankafschrift van de aanvrager (niet ouder dan een maand).

 6. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier.

 7. Embassy Services-orderformulier

  Stuur het Embassy Services orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat Embassy Services uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 8. Aanvragers onder de 21 jaar

  Alle aanvragers onder de 21 jaar moeten aanvullend aanleveren:

  • Een ondertekende toestemmingsbrief van de ouder(s)/voogd
  • Kopieën van het paspoort van de tekenende ouder(s)/voogd
  • Een geboortebewijs