Vereisten voor een zakenvisum voor Tanzania visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. E-visumvereisten

  De overheid van Tanzania werkt met een digitaal visumsysteem. Een eVisa is een elektronische reistoestemming die door de autoriteiten wordt afgegeven. Deze toestemming vervangt het visum, er wordt geen visum of label in het paspoort geplaatst.

  Om voor een eVisa in aanmerking te komen moet de reiziger:

  • In het bezit zijn van een paspoort dat minstens zes maanden geldig is bij aankomst met minimaal één lege visumpagina
  • In het bezit zijn van een bewijs van voldoende financiële middelen
  • In het bezit zijn van retour-of doorreistickets
  • In het bezit zijn van alle documenten vereist voor de eerstvolgende bestemming

  Als u een eVisa wilt aanvragen dan vult u het Embassy Services Tanzania eVisa aanvraagformulier in en verstuurt u het, samen met alle andere benodigde documenten, digitaal naar ons via de volgende beveiligde link: https://embassy.nl/upload-forms?service=evisas

 2. Pasfoto

  Een digitale officiële kleurenpasfoto. De foto moet:

  • Een witte achtergrond hebben
  • Zonder bril zijn
  • In de afgelopen zes maanden genomen zijn
  • Aangeleverd worden als een JPG (JPEG) bestand


  Zodra u uw order online heeft geplaatst bij Embassy Services, stuurt u uw digitale foto tesamen met alle overige benodigdheden naar Embassy Services via de volgende link https://embassy.nl/upload-forms?service=evisas

 3. Kopie paspoort

  Een kleurenkopie van de omslag en informatiepagina van het paspoort van de reiziger. Upload de bestanden via de volgende beveiligde link: https://embassy.nl/upload-forms?service=evisas

 4. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van de vluchtbevestiging, waarop de heen- en terugvlucht wordt vermeld.

  Zodra u uw order online heeft geplaatst bij Embassy Services, stuurt u deze tesamen met alle overige benodigdheden naar Embassy Services via de volgende link https://embassy.nl/upload-forms?service=evisas

 5. eVisa Questionnaire

  Een volledig ingevuld Embassy Services Tanzania eVisa aanvraagformulier. Dit kunt u vinden in het Embassy Services aanvraagpakket.

  Zodra u uw order online heeft geplaatst bij Embassy Services, stuurt u deze tesamen met alle overige benodigdheden naar Embassy Services via de volgende link https://embassy.nl/upload-forms?service=evisas

 6. Embassy Services-orderformulier

  Stuur het Embassy Services orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat Embassy Services uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 7. Aantoonbare reden van de reis

  Aanvragers die naar Tanzania reizen om vrienden of familie te bezoeken moeten het volgende aanleveren:

  • Een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van de gastheer indien deze een Tanzaniaanse staatsburger is
   of
  • Een kopie van de verblijfsvergunning van de gastheer indien deze geen Tanzaniaanse staatsburger is


  Aanvragers die naar Tanzania reizen om een echtgeno(o)t(e) of kinderen te bezoeken moeten het volgende aanleveren:

  • Een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van de echtgeno(o)t(e) indien deze een Tanzaniaanse staatsburger is
   of
  • Een kopie van de verblijfsvergunning van de echtgeno(o)t(e) indien deze geen Tanzaniaanse staatsburger is
   en
  • Een kopie van de huwelijksakte of geboorteakte van het kind


  Zodra u uw order online heeft geplaatst bij Embassy Services, stuurt u deze tesamen met alle overige benodigdheden naar Embassy Services via de volgende link https://embassy.nl/upload-forms?service=evisas

 8. Gele koorts-certificaat

  Aanvragers die arriveren vanuit of die voor meer dan 12 uur doorreizen via een gebied waar gele koorts voorkomt moeten een kopie van een gele koorts boekje in hun bezit hebben bij aankomst in Tanzania.

 9. Multiple entry-aanvragers

  Het is wellicht mogelijk om een zaken eVisum aan te vragen met meerdere inreizen indien de aanvrager voldoet aan bepaalde criteria en kan aantonen dat deze het land meerdere keren moet inreizen. Neemt u alstublieft contact op met Embassy Services op 070 - 315 02 06 voor meer informatie.

Tanzania visum

Wilt u weten hoe een visum voor Tanzania eruitziet?  Bekijk hier een voorbeeldvisum voor Tanzania om te zien welke informatie het bevat.

Meer informatie

Ophaaldienst

Heeft uw aanvraag spoed.  Een koerier van Embassy Services haalt uw documenten op in Nederland. Onze snelle service garandeert dat uw visumaanvraag zo spoedig mogelijk bij de ambassade ligt.

Bel 070 - 315 02 06 om een afhaalafspraak te maken.

Meer informatie

Kies voor Embassy Services

Snel. Embassy Services biedt de snelste manier om een visum te krijgen.

Makkelijk. De specialisten van Embassy Services helpen u met betrouwbare informatie per telefoon en e-mail.

Veilig. Embassy Services waakt zorgvuldig over uw vertrouwelijke gegevens en privacy.