Vereisten voor een zakenvisum voor Suriname visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn na elke inreis
  • Minstens één lege visumpagina bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • In de afgelopen 6 maanden genomen zijn en afgedrukt zijn op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 3. Garantiebrief

  Een garantiebrief van de werkgever in Nederland is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Nederlands adres. Een voorbeeld Garantiebrief vindt u hier terug.
  Alle garantiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug

  In aanvulling op de tekst zoals vermeld in de voorbeeld garantiebrief, moet uw garantiebrief ook het volgende bevatten:
  • Reisdata bevatten die overeenkomen met de data die vermeld worden op alle andere vereiste documenten voor de visumaanvraag
  • Gericht zijn aan het consulaat in Amsterdam
  • Voor reizigers die een 2-jarig visum met meerdere inreizen aanvragen dient de brief ook een verklaring te bevatten dat de reiziger in een periode van 6 maanden niet langer dan 90 dagen in het land zal verblijven

 4. Uitnodiging

  Een uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. De brief moet:

  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager bevatten
  • De paspoortgegevens van de reiziger vermelden
  • De reden van de reis specificeren
  • Het gewenste aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aangeven
  • De benodigde duur van het visum bevatten
  • Reisdata bevatten die overeenkomen met de data die vermeld worden op alle andere vereiste documenten voor de visumaanvraag
  • Gericht zijn aan het consulaat in Amsterdam
  • Voor reizigers die een 2-jarig visum met meerdere inreizen aanvragen dient de brief ook een verklaring te bevatten dat de reiziger in een periode van 6 maanden niet langer dan 90 dagen in het land zal verblijven

 5. Bewijs van het reisarrangement

  Alle hieronder genoemde documenten moeten worden aangeleverd:

  • Een kopie of uitdraai van een e-ticket
  • Een hotelbevestiging

 6. Bewijs van bedrijfsregistratie

  Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel. Dit uittreksel moet:

  • Van het Nederlandse bedrijf zijn
  • Aangevraagd worden bij de Kamer van Koophandel in de gemeente waar het bedrijf geregistreerd is
  • In de afgelopen 6 maanden zijn uitgegeven
  • Een niet- Nederlands- of Engelstalig uittreksel moet vergezeld zijn van een Engelse vertaling. Deze hoeft niet beëdigd te zijn


  Als u wilt dat Embassy Services dit namens u verzorgt, dan kunt u dit aangeven op het Embassy Services-orderformulier.

 7. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier. Dit formulier moet:

 8. Embassy Services-orderformulier

  Stuur het Embassy Services orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat Embassy Services uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 9. Geldigheidsduur visum

  Geldig vanaf de aanvraagdatum op het visumaanvraagformulier. Reizen vóór de aanvraagdatum is niet mogelijk.

  Een visum met een geldigheid van twee jaar geeft recht op een verblijf van maximaal 90 dagen per 6 maanden.

Vereisten voor een toeristenvisum voor Suriname voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Zes maanden na vervaldatum van het visum nog geldig zijn
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • In de afgelopen 6 maanden genomen zijn en afgedrukt zijn op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 3. Bewijs van het reisarrangement

  Alle hieronder genoemde documenten moeten worden aangeleverd:

  • Een kopie of uitdraai van een e-ticket
  • Een hotelbevestiging

 4. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier. Dit formulier moet:

 5. Embassy Services-orderformulier

  Stuur het Embassy Services orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat Embassy Services uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 6. Geldigheidsduur visum

  Geldig vanaf de aanvraagdatum op het visumaanvraagformulier. Reizen vóór de aanvraagdatum is niet mogelijk.

 7. Kinderen

  Bij de aanvraag voor een visum voor een minderjarige dient u het volgende aan te leveren:

  • Een familieverklaring met de naam van het kind, waarop beide ouders vermeld zijn. Deze verklaring kunt u aanvragen bij het stadskantoor in de woonplaats van het kind
  • Een toestemmingsformulier ingevuld en ondertekend door de ouder(s)/voogd die niet meereizen.  Het formulier vindt u hier terug
  • Een kopie van het paspoort/ID van de ouder(s)/voogd die niet meereizen
  • Een wettig bewijs van de voogdij in geval van alleenstaande ouders/ eenoudergezinnen

 8. Verblijf korter dan 90 dagen

  Voor een verblijf van maximaal 90 dagen per inreis, komt u in aanmerking voor een toeristenkaart in plaats van een visum. Houdt u er rekening mee dat minderjarigen aanvullende documenten moeten aanleveren. Meer informatie vindt u hier.

  Embassy Services raadt u aan om van tevoren een visum aan te vragen, om eventuele wachtrijen en vertragingen op de luchthaven te voorkomen.

 9. Verblijf bij familie of vrienden

  Als de aanvrager bij familie of vrienden verblijft, dan is een uitnodigingsbrief vereist. Deze brief moet:

  • De naam en het adres van de uitnodigende persoon vermelden
  • De naam van de aanvrager vermelden
  • Vergezeld zijn van een kopie van het paspoort van de uitnodigende persoon

Suriname visum

Wilt u weten hoe een visum voor Suriname eruitziet?  Bekijk hier een voorbeeldvisum voor Suriname om te zien welke informatie het bevat.

Meer informatie

Kies voor Embassy Services

Snel. Embassy Services biedt de snelste manier om een visum te krijgen.

Makkelijk. De specialisten van Embassy Services helpen u met betrouwbare informatie per telefoon en e-mail.

Veilig. Embassy Services waakt zorgvuldig over uw vertrouwelijke gegevens en privacy.

 

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de wekelijkse Embassy Services-nieuwsbrief voor de meest recente consulaire wijzigingen en ander nieuws over visa of legalisaties. Zo blijft u altijd op de hoogte.

Meer informatie