Belangrijke informatie

Ambassade Update
De ambassade van Rusland heeft aangekondigd dat op het moment verwerkingstijden niet gegarandeerd kunnen worden. Houdt u rekening met eventuele vertragingen.

Vereisten voor een zakenvisum voor Rusland visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Aanvraagprocedure

  De ambassade neemt momenteel alleen aanvragen in behandeling met een vertrekdatum van binnen drie maanden.

 2. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Zes maanden na vervaldatum van het visum nog geldig zijn
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 3. Pasfoto's

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • In de afgelopen 3 maanden genomen zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking en met de schouders zichtbaar
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 4. Uitnodiging

  Het te bezoeken bedrijf in Rusland moet een uitnodiging voor de reiziger aanvragen:

  • Een Letter of Invitation (LOI) bij de Federal Migration Service (FMS) in Rusland. Een voorbeeld is opgenomen in het Embassy Services-aanvraagpakket.

  of

  • Een elektronische uitnodiging bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Rusland (telex). Deze telex - met een 5- of 6-cijferig nummer dat nodig is voor de visumaanvraag - wordt rechtstreeks verzonden naar de ambassade in Den Haag.


 5. Bewijsstukken verzekering

  Een Ruslandverklaring van uw verzekeringsmaatschappij. De verklaring moet:

  • De datum vermelden van wanneer de overeenkomst is afgesloten
  • Het polisnummer vermelden
  • Het telefoonnummer en adres van de verzekeringsmaatschappij bevatten
  • Op naam staan van de reiziger. Een verzekering op bedrijfsnaam wordt niet geaccepteerd
  • Vermelden welke medische diensten en transport gedekt worden
  • Vermelden dat de reiziger gedekt is voor medische evacuatie en repatriëring in geval van overlijden
  • Vermelden dat de reiziger een verzekering heeft met wereldwijde dekking of dekking in Rusland
  • Vermelden dat de polis een minimale dekkingssom heeft van €30000
  • De data vermelden die in de uitnodiging staan en verklaren dat de verzekering geldig is gedurende die periode
  • Een brief van de verzekeringsmaatschappij zijn, pasjes of kopieën van pasjes worden niet geaccepteerd
  • Ondertekend zijn door de verzekeraar

 6. Spoedaanvraag

  Deze "urgency letter" dient opgesteld te worden door het uitnodigende bedrijf in Rusland met uitleg over de aard van de urgentie.

  Gelieve er rekening mee te houden dat de ambassade spoedaanvragen zal weigeren indien de vertrekdatum naar Rusland haalbaar is met een normale verwerkingstijd.

 7. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier. Het formulier moet:

  • Ingevuld worden op https://visa.kdmid.ru/ 
  • Bij vraag 1 (country of application) ingevuld worden met 'Netherlands' 
  • De achternaam vermelden zoals deze wordt weergegeven in het paspoort (meisjesnaam)
  • Zowel de geboorteplaats als geboorteland van de aanvrager vermelden
  • Alle gevraagde adresgegevens bevatten, inclusief postcode, woonplaats, land en telefoonnummer
  • De inreisdatum tonen in het "date of entry into Russia" veld. In het veld voor "date of exit from Russia" moet de datum wanneer het visum moet komen te vervallen vermeld worden ie. overeenkomen met de data zoals vermeld in de ondersteunende documenten.
  • Bij de laatste vraag ingevuld worden met "Russian Visa Centre (Hague)" als de locatie waar de aanvraag wordt gedaan
  • Pas ingevuld worden nadat u uw Russische uitnodiging hebt ontvangen. Een onderdeel van het Russische visumaanvraagformulier vereist de naam van de uitnodigende organisatie en het uitnodigingsnummer vermeld op de Russische uitnodiging
  • De naam van de organisatie/reisbureau, het doel van het bezoek, het aantal inreizen en de te bezoeken steden bevatten die overeenkomen met die vermeld op de uitnodiging
  • Volledig ingevuld zijn en een datum en handtekening bevatten. Wijzigingen moet online aangebracht worden en het formulier moet dan opnieuw geprint en ondertekend worden.


   

 8. Embassy Services-orderformulier

  Stuur het Embassy Services orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat Embassy Services uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 9. Geboren in voormalig Sovjet Unie

  Aanvragers die vóór 1991 in de voormalige Sovjet Unie zijn geboren (en daarmee afstand hebben gedaan van de betreffende nationaliteit), moeten aanvullende documenten aanleveren. Neem contact op met ons op via [email protected] voor meer informatie.

 10. Houders van een geldig visum

  Aanvragers mogen maar één geldig visum van dit land in het paspoort hebben. Dit geldt ook voor tweede paspoorten die in het bezit zijn van de aanvrager.  Een bestaand visum wordt automatisch overschreven door de ambassade als een nieuw visum wordt aangevraagd, ongeacht de geldigheid van het bestaande visum. Het paspoort met het bestaande visum moet worden aangeboden bij de ambassade zodat dit visum correct kan worden overschreven.

Belangrijke informatie

Ambassade Update
De ambassade van Rusland heeft aangekondigd dat op het moment verwerkingstijden niet gegarandeerd kunnen worden. Houdt u rekening met eventuele vertragingen.

Vereisten voor een toeristenvisum voor Rusland voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Aanvraagprocedure

  De ambassade neemt momenteel alleen aanvragen in behandeling met een vertrekdatum van binnen drie maanden.

 2. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Zes maanden na vervaldatum van het visum nog geldig zijn
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 3. Pasfoto's

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • In de afgelopen 3 maanden genomen zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking en met de schouders zichtbaar
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 4. Toeristen voucher & hotel voucher confirmation

  Een Visa Support Letter. Deze kan aangevraagd worden bij:

  De touroperator/het reisbureau in Nederland, of het hotel/de hotels in Rusland waar overnacht wordt gedurende het verblijf.


  Alle in Rusland doorgebrachte nachten moeten met een Visa Support Letter verantwoord worden, ook als deze doorgebracht worden in bijv. een nachttrein. Een treinticket is niet voldoende bewijs van een overnachting.


 5. Bewijsstukken verzekering

  Een Ruslandverklaring van uw verzekeringsmaatschappij. De verklaring moet:

  • De datum vermelden van wanneer de overeenkomst is afgesloten
  • Het polisnummer vermelden
  • Het telefoonnummer en adres van de verzekeringsmaatschappij bevatten
  • Op naam staan van de reiziger. Een verzekering op bedrijfsnaam wordt niet geaccepteerd
  • Vermelden welke medische diensten en transport gedekt worden
  • Vermelden dat de reiziger gedekt is voor medische evacuatie en repatriëring in geval van overlijden
  • Vermelden dat de reiziger een verzekering heeft met wereldwijde dekking of dekking in Rusland
  • Vermelden dat de polis een minimale dekkingssom heeft van €30000
  • De data vermelden die in de uitnodiging staan en verklaren dat de verzekering geldig is gedurende die periode
  • Een brief van de verzekeringsmaatschappij zijn, pasjes of kopieën van pasjes worden niet geaccepteerd
  • Ondertekend zijn door de verzekeraar

 6. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier. Het formulier moet:

  • Ingevuld worden op https://visa.kdmid.ru/ 
  • Bij vraag 1 (country of application) ingevuld worden met 'Netherlands' 
  • De achternaam vermelden zoals deze wordt weergegeven in het paspoort (meisjesnaam)
  • Zowel de geboorteplaats als geboorteland van de aanvrager vermelden
  • Alle gevraagde adresgegevens bevatten, inclusief postcode, woonplaats, land en telefoonnummer
  • De inreisdatum tonen in het "date of entry into Russia" veld. In het veld voor "date of exit from Russia" moet de datum wanneer het visum moet komen te vervallen vermeld worden ie. overeenkomen met de data zoals vermeld in de ondersteunende documenten.
  • De naam van de touroperator/reisbureau, het referentie- en bevestigingsnummer van de Visa Support Letter, het doel van het bezoek, het aantal inreizen en de te bezoeken steden bevatten die overeenkomen met die vermeld op de Visa Support Letter
  • Bij de laatste vraag ingevuld worden met "Russian Visa Centre (Hague)" als de locatie waar de aanvraag wordt gedaan
  • Volledig ingevuld zijn en een datum en handtekening bevatten. Wijzigingen moet online aangebracht worden en het formulier moet dan opnieuw geprint en ondertekend worden.


   

  Het visumaanvraagformulier kan pas ingevuld worden nadat u uw Russische Visa Support Letter hebt ontvangen. Een onderdeel van het Russische visumaanvraagformulier vereist de naam van de uitnodigende organisatie, het referentienummer en het bevestigingsnummer van de Visa Support Letter.

 7. Embassy Services-orderformulier

  Stuur het Embassy Services orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat Embassy Services uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 8. Geboren in voormalig Sovjet Unie

  Aanvragers die vóór 1991 in de voormalige Sovjet Unie zijn geboren (en daarmee afstand hebben gedaan van de betreffende nationaliteit), moeten aanvullende documenten aanleveren. Neem contact op met ons op via [email protected] voor meer informatie.

 9. Overland reizen

  Aanvragers die met de auto of motor het land inreizen moeten ook het volgende aanleveren:

  • Kopie van het rijbewijs
  • Kopie van het kentekenbewijs
  • Kopie van de verzekeringspolis van de auto of motor
  • Reisplan ondertekend door de aanvrager

  De Visa Support Letter moet duidelijk vermelden dat het om "Auto Tourism" gaat.

Rusland visum

Wilt u weten hoe een visum voor Rusland eruitziet?  Bekijk hier een voorbeeldvisum voor Rusland om te zien welke informatie het bevat.

Meer informatie

Ophaaldienst

Heeft uw aanvraag spoed.  Een koerier van Embassy Services haalt uw documenten op in Nederland. Onze snelle service garandeert dat uw visumaanvraag zo spoedig mogelijk bij de ambassade ligt.

Bel 070 - 315 02 06 om een afhaalafspraak te maken.

Meer informatie

Kies voor Embassy Services

Snel. Embassy Services biedt de snelste manier om een visum te krijgen.

Makkelijk. De specialisten van Embassy Services helpen u met betrouwbare informatie per telefoon en e-mail.

Veilig. Embassy Services waakt zorgvuldig over uw vertrouwelijke gegevens en privacy.