Maak nu gebruik van Embassy Services

 1. De snelheid.  Embassy Services is gespecialiseerd in het verzorgen van visa voor Tanzania. Wij kunnen u helpen bij het zo snel mogelijk verkrjigen van een visum voor Tanzania.
 2. Het gemak.  Embassy Services, de makkelijkste en veiligste manier om uw visum voor Tanzania te krijgen. Wij bezoeken dagelijks de ambassade van Tanzania om visa te verkrijgen voor inwonenden van Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen over visa

Wanneer kan ik het best mijn visum aanvragen?
Eén tot twee maanden voor de vertrekdatum kunt u het best uw visum aanvragen. Maar als u het visum snel nodig heeft, dan kunnen we voor sommige landen uw visumaanvraag zelfs in één werkdag afhandelen. Een voorbeeld van de spoedservice: als u de complete aanvraag op maandag bij u laten ophalen door onze overnight koerier, dan kunt u uw paspoort met visum op woensdag al terughebben.

Heeft u mijn paspoort nodig voor een Tanzania-visum? Is het veilig om mijn paspoort op te sturen?
Ja, u moet uw originele paspoort opsturen, een kopie is niet voldoende. Het Tanzania-visum wordt in uw paspoort gestempeld op een van de visumpagina's. Zonder uw originele paspoort kan de aanvraag niet afgehandeld worden. Omdat een paspoort een belangrijk document is, adviseren we u het te verzenden via aangetekende post of met een betrouwbare koerier.

Vereisten voor een zakenvisum voor Tanzania visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Een noodpaspoort wordt niet geaccepteerd. Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt
  • Minstens zes maanden geldig zijn op datum van visumafgifte bij de aanvraag van een single-entry visum
  • Minstens een jaar geldig zijn op datum van visumafgifte bij de aanvraag van een multiple-entry visum

 2. Pasfoto's

  Twee officiële pasfoto's in kleur zijn benodigd. Deze foto's moeten:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking en met een gesloten mond
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 3. Garantiebrief

  Een garantiebrief van de werkgever in Nederland is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Nederlands adres. Een voorbeeld Garantiebrief vindt u hier terug.
  Alle garantiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug

 4. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket afgegeven door de reisorganisatie.

 5. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier. Op dit formulier moet u 'Business Visit' bij 'Purpose of visit' (doel van de reis) aankruisen.

 6. Embassy Services-orderformulier

  Stuur het Embassy Services orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat Embassy Services uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 7. Visumvoorwaarden

  Zakenreizigers die naar Tanzania reizen om alleen een internationale conferentie of vergadering bij te wonen moeten een conferentie visum aanvragen. Overige zakenreizigers, die voor andere zakelijke doeleinden reizen, moeten een zakenvisum aanvragen.

 8. Gele koorts certificaat

  Aanvragers die arriveren vanuit of die voor meer dan 12 uur doorreizen via een gebied waar gele koorts voorkomt moeten een kopie van een gele koorts boekje in hun bezit hebben bij aankomst in Tanzania.

Vereisten voor een toeristenvisum voor Tanzania voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Een noodpaspoort wordt niet geaccepteerd. Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Tenminste zes maanden geldig zijn bij aanvraag van het visum
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Twee officiële pasfoto's in kleur zijn benodigd. Deze foto's moeten:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking en met een gesloten mond
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 3. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket afgegeven door de reisorganisatie.

 4. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier.

 5. Embassy Services-orderformulier

  Stuur het Embassy Services orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat Embassy Services uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 6. Kinderen

  Minderjarigen moeten een verklaring van toestemming aanleveren als:

  • Met één van de ouders wordt gereisd, dus niet met beide
  • De ouders gescheiden zijn
  • Met andere volwassene(n) dan de ouder(s)/voogd wordt gereisd

  De verklaring moet:

  • Het originele exemplaar zijn, een kopie of scan wordt niet geaccepteerd
  • Opgesteld zijn in het Engels
  • Aangeven dat de ouder(s)/voogd toestemming geven aan de minderjarige om naar dit land te reizen
  • Ondertekend zijn door een van de ouders/voogd
  • Een kopie van het paspoort van de ondertekenende ouder/voogd als bijlage hebben
  • Een bewijs van ouderschap/voogdij als bijlage hebben, indien de minderjarige een andere achternaam heeft dan de ondertekenende ouder/voogd en/of de begeleider

   

  Een exemplaar van het 'Parental Permission Form' is opgenomen in het Embassy Services-aanvraagpakket.

 7. Visumvoorwaarden

  Dit visumtype is bestemd voor aanvragers die een toeristisch bezoek willen brengen en voor aanvragers die een vergadering en/of conferentie zullen bijwonen. Aanvragers die een vergadering en/of conferentie zullen bijwonen moeten een uitnodigingsbrief aanleveren uitgegeven door de uitnodigende partij in Tanzania.

 8. Gele koorts certificaat

  Aanvragers die arriveren vanuit of die voor meer dan 12 uur doorreizen via een gebied waar gele koorts voorkomt moeten een kopie van een gele koorts boekje in hun bezit hebben bij aankomst in Tanzania.