Belangrijke informatie

Afsprakensysteem & Verwerkingstijden
De ambassade van China gebruikt een afsprakensysteem voor het indienen van visumaanvragen. Embassy Services zal uw afspraak plannen op een geschikt moment nadat u uw documenten hebt ingediend en wij deze hebben goedgekeurd. De verwerkingstijd die wordt vermeld, is de tijd die nodig is om het visum te ontvangen na de geplande afspraak. Houdt u hier rekening mee bij het indienen van uw visumaanvraag. Embassy Services verzoekt aanvragers om visumaanvragen voor China op zijn minst 1 week vóór vertrek in te dienen.

Vereisten voor een zakenvisum voor China visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Een visum is wellicht niet vereist

  China heeft een tijdelijke visumvrijstelling ingevoerd die geldig is tot 30 november 2024. Gedurende deze periode is er geen visum benodigd voor een verblijf tot 15 dagen.

  Houdt u er alstublieft rekening mee dat zelfs voor een verblijf van minder dan 15 dagen u:

  • In het bezit moet zijn van een paspoort met een geldigheid van minstens zes maanden bij inreis, met minimaal één lege visumpagina
  • In het bezit moet zijn van een bewijs van voldoende financiële middelen
  • In het bezit moet zijn van een bewijs van een retourvlucht of een vlucht naar de volgende bestemming
  • In het bezit moet zijn van vereiste documenten voor de eerstvolgende bestemming
  • Bij de luchtvaartmaatschappij nagaan of inchecken zonder visum is toegestaan
  Voor een verblijf van langer dan 15 dagen is een visum wél vereist.

 2. Paspoort

  Een noodpaspoort wordt niet geaccepteerd. Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Minstens twee lege visumpagina´s bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen
  • Geen noodpaspoort zijn


  Het type visum bepaalt hoe lang het paspoort geldig moet zijn bij aankomst in China:

  • Enkele inreis visum: paspoort moet 6 maanden geldig zijn
  • Dubbele inreis visum: paspoort moet 7 maanden geldig zijn ten tijde van de eerste inreis en minstens 6 maanden ten tijde van de tweede inreis

 3. Visumaanvraag en Pasfoto

  Vul het China Aanvraagformulier volledig in. Deze vindt u terug in het aanvraagpakket. Upload vervolgens uw pasfoto via https://embassy.nl/photo-service. Wij zullen namens u contact opnemen met de bevoegde Chinese instellingen en uw officiële Chinese visumaanvraagformulier voor u invullen.

  Voor de richtlijnen over het indienen van een acceptabele pasfoto kunt u de China Foto Handleiding raadplegen, deze is terug te vinden in het aanvraagpakket.  

 4. Uitnodiging

  De uitnodigingsbrief van het Chinese bedrijf dat de aanvrager gaat bezoeken. Het mag een kopie zijn. 
  De uitnodigingsbrief moet:

  • De naam van de aanvrager vermelden
  • Het paspoortnummer van de aanvrager bevatten
  • In- en uitreisdatum vermelden
  • Het gewenste aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aangeven
  • Een gedetailleerde beschrijving bevatten van de reden van de reis 
  • De stempel van het Chinese bedrijf bevatten

  Een voorbeeld is opgenomen in het Embassy Services-aanvraagpakket.

 5. Aantoonbare financiële zekerheid

  Voor reizigers die een baan hebben is er een werkgeversverklaring benodigd. Deze moet:

  • In exact dezelfde formaat zijn en met dezelfde bewoording als de voorbeeldbrief die u hier terug kunt vinden
  • Geschreven zijn in het Engels
  • Afgegeven zijn op bedrijfsbriefpapier
  • De functie/titel van de reiziger bevatten
  • Contactgegevens van het bedrijf en ondertekende vermelden
  • Startdatum van het contract vermelden
  • Het salaris van de reiziger aangeven
  • Reden van de reis naar China vermelden

   

  Voor studenten die naar China reizen is een verklaring van de school benodigd. Deze moet:

  • Afgegeven zijn op briefpapier van de onderwijsinstelling
  • Geschreven zijn in het Engels
  • Aangeven welke studie wordt gevolgd
  • Contactgegevens van de school en ondertekende vermelden
  • Start- en einddatum bevatten van de opleiding
  • Registratiedatum op de school vermelden

   

  Zelfstandig ondernemers moeten bewijs aanleveren in de vorm van:

  • Een Engelstalige KvK uittreksel. Deze mag niet ouder zijn dan één jaar en moet de naam van de ondernemer vermelden
  • Aangifte omzetbelasting van de Belastingdienst

   

  Voor reizigers die gepensioneerd zijn moet een bankafschrift aangleverd worden waarop het AOW/pensioen-inkomen vermeld wordt, met een banksaldo dat gelijk staat aan €200 per dag dat het visum geldig is. Bijvoorbeeld, voor een standaard visum met een geldigheidsduur van 30 dagen betekent dit een bankafschrift met een saldo van minimaal €6000.

   

  Voor reizigers zonder baan of huisman/huisvrouw moet een bankafschrift aangeleverd worden met een banksaldo dat gelijk staat aan €200 per dag dat het visum geldig is. Bijvoorbeeld, voor een standaard visum met een geldigheidsduur van 30 dagen betekent dit een bankafschrift met een saldo van minimaal €6000.

 6. Bewijs van bedrijfsregistratie

  De statuten/oprichtingsakte van de Kamer van Koophandel in China (een zg. ´Business License´) is benodigd. De bedrijfsnaam op deze akte moet overeenkomen met de bedrijfsnaam op de uitnodiging. Een voorbeeld is opgenomen in het Embassy Services  aanvraagpakket.
  Als het uitnodigende bedrijf een universiteit of een ziekenhuis/kliniek is dan hoeft men geen statuten/oprichtingsakte aan te leveren.

 7. Kopie paspoort

  Een duidelijke kopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

 8. Aanvullend formulier

  Een door de aanvrager ondertekend aanvullend formulier. Dit formulier (Consent For Processing Personal and Biometric Data Form) is opgenomen in het Embassy Services aanvraagpakket.

 9. Embassy Services-orderformulier

  Stuur het Embassy Services orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat Embassy Services uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 10. Double entry visum

  Als u een visum aanvraagt voor twee inreizen (double entry) dan moet de uitnodiging van het Chinese bedrijf tevens de twee in- en uitreis data plus een gedetailleerde omschrijving van de reden van beide bezoeken weergeven.

  Gebruikt u hiervoor de voorbeeldbrief die is opgenomen in het Embassy Services aanvraag pakket.

 11. Technische werkzaamheden

  De ambassade stelt mogelijk aanvullende eisen aan aanvragers die een uitnodiging hebben waarin technische werkzaamheden worden vermeld. Tijdens de behandeling van de visumaanvraag zullen deze eventuele vereisten bekend worden gemaakt.

 12. Voormalige Chinese staatsburgers

  Aanvragers die voorheen de Chinese nationaliteit hadden moeten een kopie aanleveren van een eerder afgegeven paspoort.

 13. Aanvragers met Chinese ouder(s)

  Voor aanvragers met Chinese ouder(s), of ouders die ooit de Chinese nationaliteit hebben gehad, gelden mogelijk andere richtlijnen. De ambassade beoordeelt tijdens de behandeling per individuele aanvraag of er aanvullende documenten moeten worden aangeleverd of dat een andere procedure gevolgd gaat worden. 

 14. Aanvragers onder de 18 jaar

  Bij de aanvraag voor een visum voor een minderjarige dient u ook een kopie van de geboorteakte aan te leveren.

  Minderjarigen die alleen reizen en/of met één van de ouders/voogden dienen ook het volgende aan te leveren:

  • Een toestemmingsbrief ondertekend door beide ouders
  • Een kopie van het paspoort van beide ouders

Belangrijke informatie

Afsprakensysteem & Verwerkingstijden
De ambassade van China gebruikt een afsprakensysteem voor het indienen van visumaanvragen. Embassy Services zal uw afspraak plannen op een geschikt moment nadat u uw documenten hebt ingediend en wij deze hebben goedgekeurd. De verwerkingstijd die wordt vermeld, is de tijd die nodig is om het visum te ontvangen na de geplande afspraak. Houdt u hier rekening mee bij het indienen van uw visumaanvraag. Embassy Services verzoekt aanvragers om visumaanvragen voor China op zijn minst 1 week vóór vertrek in te dienen.

Vereisten voor een toeristenvisum voor China voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Een visum is wellicht niet vereist

  China heeft een tijdelijke visumvrijstelling ingevoerd die geldig is tot 30 november 2024. Gedurende deze periode is er geen visum benodigd voor een verblijf tot 15 dagen.

  Houdt u er alstublieft rekening mee dat zelfs voor een verblijf van minder dan 15 dagen u:

  • In het bezit moet zijn van een paspoort met een geldigheid van minstens zes maanden bij inreis, met minimaal één lege visumpagina
  • In het bezit moet zijn van een bewijs van voldoende financiële middelen
  • In het bezit moet zijn van een bewijs van een retourvlucht of een vlucht naar de volgende bestemming
  • In het bezit moet zijn van vereiste documenten voor de eerstvolgende bestemming
  • Bij de luchtvaartmaatschappij nagaan of inchecken zonder visum is toegestaan
  Voor een verblijf van langer dan 15 dagen is een visum wél vereist.

 2. Paspoort

  Een noodpaspoort wordt niet geaccepteerd. Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Minstens twee lege visumpagina´s bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes of omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen
  • Geen noodpaspoort zijn


  Het type visum bepaalt hoe lang het paspoort geldig moet zijn bij aankomst in China:

  • Enkele inreis visum: paspoort moet 6 maanden geldig zijn
  • Dubbele inreis visum: paspoort moet 7 maanden geldig zijn ten tijde van de eerste inreis en minstens 6 maanden ten tijde van de tweede inreis

 3. Visumaanvraag en Pasfoto

  Vul het China Aanvraagformulier volledig in. Deze vindt u terug in het aanvraagpakket. Upload vervolgens uw pasfoto via https://embassy.nl/photo-service. Wij zullen namens u contact opnemen met de bevoegde Chinese instellingen en uw officiële Chinese visumaanvraagformulier voor u invullen.

  Voor de richtlijnen over het indienen van een acceptabele pasfoto kunt u de China Foto Handleiding raadplegen, deze is terug te vinden in het aanvraagpakket.  

 4. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket. De in-en uitreisdatum moeten overeenstemmen met de gegevens van de hotelbevestiging.

 5. Bewijs van verblijf

  Een hotelbevestiging waaruit blijkt dat de aanvrager een verblijfplaats heeft gedurende het gehele verblijf.

 6. Persoonlijk reisplan

  De visumaanvrager moet een persoonlijk reisplan in het Engels met de reisdata en de reden van de reis aanleveren.
  Het persoonlijk reisplan moet ondertekend zijn met naam en handtekening van de visumaanvrager.

 7. Aantoonbare financiële zekerheid

  Voor reizigers die een baan hebben is er een arbeidsovereenkomst of een recente loonstrook of een werkgeversverklaring benodigd. De werkgeversverklaring moet:

  • In exact dezelfde formaat zijn en met dezelfde bewoording als de voorbeeldbrief die u hier terug kunt vinden
  • Geschreven zijn in het Engels
  • Afgegeven zijn op bedrijfsbriefpapier
  • De functie/titel van de reiziger bevatten
  • Contactgegevens van het bedrijf en ondertekende vermelden
  • Startdatum van het contract vermelden
  • Het salaris van de reiziger aangeven
  • Reden van de reis naar China vermelden

   

  Voor studenten die naar China reizen is een verklaring van de school benodigd. Deze moet:

  • Afgegeven zijn op briefpapier van de onderwijsinstelling
  • Geschreven zijn in het Engels
  • Aangeven welke studie wordt gevolgd
  • Contactgegevens van de school en ondertekende vermelden
  • Start- en einddatum bevatten van de opleiding
  • Registratiedatum op de school vermelden
  • Reden van de reis naar China vermelden

   

  Zelfstandig ondernemers moeten bewijs aanleveren in de vorm van:

  • Een Engelstalige KvK uittreksel. Deze mag niet ouder zijn dan één jaar en moet de naam van de ondernemer vermelden
  • Aangifte omzetbelasting van de Belastingdienst

   

  Voor reizigers die gepensioneerd zijn moet een bankafschrift aangleverd worden waarop het AOW/pensioen-inkomen vermeld wordt, met een banksaldo dat gelijk staat aan €200 per dag dat het visum geldig is. Bijvoorbeeld, voor een standaard visum met een geldigheidsduur van 30 dagen betekent dit een bankafschrift met een saldo van minimaal €6000.

   

  Voor reizigers zonder baan of huisman/huisvrouw moet een bankafschrift aangeleverd worden met een banksaldo dat gelijk staat aan €200 per dag dat het visum geldig is. Bijvoorbeeld, voor een standaard visum met een geldigheidsduur van 30 dagen betekent dit een bankafschrift met een saldo van minimaal €6000.

 8. Kopie paspoort

  Een duidelijke kopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

 9. Aanvullend formulier

  Een door de aanvrager ondertekend aanvullend formulier. Dit formulier (Consent For Processing Personal and Biometric Data Form) is opgenomen in het Embassy Services aanvraagpakket.

 10. Embassy Services-orderformulier

  Stuur het Embassy Services orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat Embassy Services uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 11. Double entry visum

  Aanvragers van een double entry visum, moeten een vluchtschema of e-ticket aanleveren waaruit blijkt dat zij tweemaal China in-en uitreizen.  Een bewijs moet worden aangeleverd van uw verblijf gedurende beide reizen van het hotel, de vrienden of de familie.
  Een double entry visum is niet mogelijk wanneer er twee afzonderlijke reizen naar China gepland zijn.

 12. Verblijf bij familie

  Als u bij familie tot 180 dagen verblijft dan is een uitnodigingsbrief vereist. Deze moet:

  • In het Chinees of Engels geschreven zijn
  • De paspoortgegevens van de aanvrager vermelden
  • De in- en uitreisdata vermelden
  • De relatie vermelden tussen de aanvrager en uitnodiger
  • De naam, adres- en contactgegevens van de uitnodiger vermelden
  • Gedateerd en ondertekend zijn door de uitnodiger

  Ook moet u een kopie van de Chinese identiteitskaart of een kopie van het paspoort van een andere nationaliteit én een kopie van de Chinese verblijfsvergunning meesturen van degene die de uitnodiging ondertekent.

  U vindt een voorbeeld uitnodigingsbrief terug in het Embassy Services aanvraagpakket.

  Neemt u contact op met Embassy Services via [email protected] als u langer dan 180 dagen wilt verblijven.

 13. Verblijf bij vrienden

  Als u bij vrienden tot 30 dagen verblijft dan is een uitnodigingsbrief vereist. Deze moet:

  • In het Chinees of Engels geschreven zijn
  • De paspoortgegevens van de aanvrager vermelden
  • De in- en uitreisdata vermelden
  • De relatie vermelden tussen de aanvrager en uitnodiger
  • De naam, adres- en contactgegevens van de uitnodiger vermelden
  • Gedateerd en ondertekend zijn door de uitnodiger

  Ook moet u een kopie van de Chinese identiteitskaart opsturen van de uitnodiger. Als de uitnodiger geen Chinees staatsburger is dan moet u een kopie van het paspoort van een andere nationaliteit én een kopie van een Chinese verblijfsvergunning opsturen.   

  U vindt een voorbeeld uitnodigingsbrief terug in het Embassy Services aanvraagpakket.

 14. Aanvragers onder de 18 jaar

  Bij de aanvraag voor een visum voor een minderjarige dient u ook een kopie van de geboorteakte aan te leveren.

  Minderjarigen die alleen reizen en/of met één van de ouders/voogden dienen ook het volgende aan te leveren:

  • Een toestemmingsbrief ondertekend door beide ouders
  • Een kopie van het paspoort van beide ouders

 15. Voormalige Chinese staatsburgers

  Aanvragers die voorheen de Chinese nationaliteit hadden moeten een kopie aanleveren van een eerder afgegeven paspoort.

 16. Aanvragers met Chinese ouder(s)

  Voor aanvragers met Chinese ouder(s), of ouders die ooit de Chinese nationaliteit hebben gehad, gelden mogelijk andere richtlijnen. De ambassade beoordeelt tijdens de behandeling per individuele aanvraag of er aanvullende documenten moeten worden aangeleverd of dat een andere procedure gevolgd gaat worden. 

 17. Reizen naar Xinjiang en/of Tibet

  Reizigers naar de provincie Xinjiang of Tibet moeten de hieronder genoemde aanvullende documenten aanleveren:

  • Een Visa Notification (uitnodiging) van de lokale, Chinese reisagent
  • Het gehele reisschema/programma van de lokale Chinese reisagent
  • Een kopie van een bankafschrift

 18. Verblijf van langer dan 30 dagen

  Bij aanvragen van een visum met een geldigheidsduur van langer dan 30 dagen dient een gedetailleerd reisplan aangeleverd te worden. Deze moet:

  • De naam van de aanvrager bevatten
  • Het paspoortnummer van de aanvrager vermelden
  • De reden van de reis vermelden
  • Dagelijks schema bevatten waarop per dag alle activiteiten en locaties vermeld worden.
  • In het Engels geschreven zijn

  Aanvragers moeten ook het volgende aanleveren:

  • Een hotelbevestiging voor alle nachten dat er in het land verbleven wordt. 
  • Een recent bankafschrift met een banksaldo dat gelijk staat aan €100 per dag dat u in het land verblijft
  • Bewijs dat de hotelboekingen zijn betaald in de vorm van een afschrift van een bankrekening of tour operator

  Embassy Services kan niet garanderen dat een visum met een geldigheidsduur van langer dan 30 dagen verstrekt zal worden. De beslissing om deze al dan niet te verstrekken ligt geheel bij de Chinese ambassade.

China visum

Wilt u weten hoe een visum voor China eruitziet?  Bekijk hier een voorbeeldvisum voor China om te zien welke informatie het bevat.

Meer informatie

Ophaaldienst

Heeft uw aanvraag spoed.  Een koerier van Embassy Services haalt uw documenten op in Nederland. Onze snelle service garandeert dat uw visumaanvraag zo spoedig mogelijk bij de ambassade ligt.

Bel 070 - 315 02 06 om een afhaalafspraak te maken.

Meer informatie

Kies voor Embassy Services

Snel. Embassy Services biedt de snelste manier om een visum te krijgen.

Makkelijk. De specialisten van Embassy Services helpen u met betrouwbare informatie per telefoon en e-mail.

Veilig. Embassy Services waakt zorgvuldig over uw vertrouwelijke gegevens en privacy.