Belangrijke informatie

Ambassade Update
De ambassade van Bangladesh heeft te kennen gegeven dat op het moment de verwerkingstijden niet gegarandeerd kunnen worden. Houdt u rekening met eventuele vertragingen.

Vereisten voor een zakenvisum voor Bangladesh visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Nog tenminste zes maanden geldig zijn na de aanvraag van het visum
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Twee officiële pasfoto's in kleur zijn benodigd. Deze foto's moeten:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 3. Garantiebrief

  Een garantiebrief van de werkgever in Nederland is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Nederlands adres. Een voorbeeld Garantiebrief vindt u hier terug.
  Alle garantiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug

 4. Uitnodiging

  Een uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. Een kopie is toegestaan. De brief moet:

  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager bevatten
  • De reden van de reis specificeren
  • Het gewenste aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aangeven
  • De benodigde duur van het visum bevatten
  • Ondertekend zijn

 5. Legitimatie uitnodigende partij

  De ondertekenaar van de uitnodigingsbrief dient een kopie van haar/zijn identiteitsbewijs aan te leveren.

 6. Bewijs van bedrijfsregistratie

  Een kopie van de handelsvergunning van het uitnodigende bedrijf is vereist. Deze moet:

  • In het Bengaals geschreven zijn
  • Geldig zijn voor het huidige handelsjaar (het handelsjaar loop van 1 juli t/m 30 juni)

 7. Visitekaartje

  Een visitekaartje van de werkgever/het bedrijf van de aanvrager is vereist.

 8. Kopie paspoort

  Een duidelijke kopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

 9. Bewijs van het reisarrangement

  • Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket afgegeven door de reisorganisatie.

 10. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend online visumaanvraagformulier is vereist. Het formulier moet:

  • Ingevuld worden op: https://visa.gov.bd/home.aspx
  • Een geüploade pasfoto hebben
  • Afgedrukt worden op verschillende pagina’s. Formulieren die recto verso geprint zijn, worden niet aanvaard
  • Een originele handtekening hebben
  • Vrij zijn van handmatige correcties
  • Een handtekening hebben die overeenkomt met de handtekening in het paspoort van de aanvrager
  • Bij de ambassade ingediend worden binnen de zeven kalenderdagen nadat het formulier is ingevuld

 11. Embassy Services-orderformulier

  Stuur het Embassy Services orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat Embassy Services uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 12. Eerdere bezoeken aan door COVID-19 getroffen gebieden

  Bangladesh heeft de toegang tot het land tijdelijk ontzegd voor reizigers die in door COVID-19 getroffen gebieden zijn geweest.

Belangrijke informatie

Ambassade Update
De ambassade van Bangladesh heeft te kennen gegeven dat op het moment de verwerkingstijden niet gegarandeerd kunnen worden. Houdt u rekening met eventuele vertragingen.

Vereisten voor een toeristenvisum voor Bangladesh voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Nog tenminste zes maanden geldig zijn na de aanvraag van het visum
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Twee officiële pasfoto's in kleur zijn benodigd. Deze foto's moeten:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 3. Uitnodiging

  Een uitnodiging of een bewijs van verblijf van de organisatie in het land van bestemming. Dit moet worden aangeleverd als:

  • Een uitnodigingsbrief die opgesteld is door de uitnodigende partij
   of
  • Een boekingsbevestiging die gefaxt is door het hotel waar u verblijft

 4. Werkgeversverklaring

  Een Engelstalige verklaring van de werkgever op bedrijfslogo briefpapier is benodigd. Hierin moet de functie en taakomschrijving van de visumaanvrager worden vermeld. Zelfstandig ondernemers kunnen een eigen, soortgelijke verklaring opstellen.

 5. Visitekaartje

  Een visitekaartje van de werkgever/het bedrijf van de aanvrager is vereist.

 6. Bewijs van het reisarrangement

  • Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket afgegeven door de reisorganisatie.

 7. Kopie paspoort

  Een duidelijke kopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

 8. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend online visumaanvraagformulier is vereist. Het formulier moet:

  • Ingevuld worden op: https://visa.gov.bd/home.aspx
  • Een geüploade pasfoto hebben
  • Afgedrukt worden op verschillende pagina’s. Formulieren die recto verso geprint zijn, worden niet aanvaard
  • Een originele handtekening hebben
  • Vrij zijn van handmatige correcties
  • Een handtekening hebben die overeenkomt met de handtekening in het paspoort van de aanvrager
  • Bij de ambassade ingediend worden binnen de zeven kalenderdagen nadat het formulier is ingevuld

 9. Aanvullend formulier

  Eén origineel, volledig ingevuld en door de paspoorthouder ondertekend aanvullend formulier. Dit formulier is opgenomen in het Embassy Services aanvraagpakket.

 10. Embassy Services-orderformulier

  Stuur het Embassy Services orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat Embassy Services uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 11. Eerdere bezoeken aan door COVID-19 getroffen gebieden

  Bangladesh heeft de toegang tot het land tijdelijk ontzegd voor reizigers die in door COVID-19 getroffen gebieden zijn geweest.

Bangladesh visum

Wilt u weten hoe een visum voor Bangladesh eruitziet?  Bekijk hier een voorbeeldvisum voor Bangladesh om te zien welke informatie het bevat.

Meer informatie

Ophaaldienst

Heeft uw aanvraag spoed.  Een koerier van Embassy Services haalt uw documenten op in Nederland. Onze snelle service garandeert dat uw visumaanvraag zo spoedig mogelijk bij de ambassade ligt.

Bel 070 - 315 02 06 om een afhaalafspraak te maken.

Meer informatie

Kies voor Embassy Services

Snel. Embassy Services biedt de snelste manier om een visum te krijgen.

Makkelijk. De specialisten van Embassy Services helpen u met betrouwbare informatie per telefoon en e-mail.

Veilig. Embassy Services waakt zorgvuldig over uw vertrouwelijke gegevens en privacy.