Belangrijke informatie

Langere verwerkingstijd
We ondervinden momenteel vertragingen bij het verkrijgen van Algerijnse visa, verwerkingstijden kunnen daarom ook niet gegarandeerd worden. Houdt u hier rekening bij het indienen van uw aanvraag.

Vereisten voor een zakenvisum voor Algerije visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Een noodpaspoort wordt niet geaccepteerd. Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn na vertrek uit het land van bestemming
  • Minstens twee lege visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Twee officiële pasfoto's in kleur zijn benodigd. Deze foto's moeten:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 3. Garantiebrief

  Een garantiebrief van de werkgever in Nederland is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Nederlands adres. Een voorbeeld Garantiebrief vindt u hier terug.
  Alle garantiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug

 4. Uitnodiging

  Een uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. De brief moet:

  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager bevatten
  • De paspoortgegevens van de reiziger vermelden
  • De reden van de reis specificeren
  • Het gewenste aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aangeven
  • De benodigde duur van het visum bevatten

 5. Machtigingsbrief

  Een machtigingsbrief per reiziger. Gelieve gebruik te maken van de machtigingsbrief die in het aanvraagpakket zit. De brief moet:

  • Vermelden dat u Embassy Services machtigt om het visum namens u aan te vragen
  • Ondertekend zijn door de reiziger.

 6. Bewijs van het reisarrangement

  Alle hieronder genoemde documenten moeten worden aangeleverd:

  • Een kopie van een vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket
  • Een hotelbevestiging

 7. Bewijsstukken verzekering

  Een verklaring van de verzekeringsmaatschappij waarbij de reiziger is aangesloten. De verklaring moet:

  • Bevestigen dat de reiziger een wereldwijde dekking heeft of in ieder geval verzekerd is in het land van bestemming
  • Bevestigen dat de verzekering geldig is gedurende het verblijf
  • De naam van de reiziger vermelden

 8. Extra kopie van bepaalde documenten

  Van de volgende documenten moeten duidelijke kopieën worden aangeleverd bij Embassy Services:

  • De informatiepagina van het paspoort van de aanvrager
  • De garantiebrief
  • De uitnodigingsbrief

 9. Visumaanvraagformulier

  Twee originele visumaanvraagformulieren, volledig ingevuld en ondertekend.

 10. Aanvullend formulier

  Een volledig ingevuld en ondertekend aanvullend formulier. Het formulier moet de reden van het verblijf specificeren. Een voorbeeld is opgenomen in het Embassy Services-aanvraagpakket.

 11. Embassy Services-orderformulier

  Stuur het Embassy Services orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat Embassy Services uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 12. Multiple entry-aanvragers

  Als u een zakenvisum voor drie maanden aanvraagt dan geeft de ambassade mogelijk toch een visum met een geldigheid van één jaar af, tegen de kosten van een visum voor één jaar. Restituties zijn daarom niet mogelijk.

  Een visum voor meerdere inreizen (multiple entry) wordt alleen afgegeven als de noodzaak hiervoor duidelijk blijkt uit de garantiebrief en de uitnodigingsbrief. Het blijft per individuele visumaanvraag ter beoordeling van de ambassade om al dan niet een multiple entry-visum af te geven. Weigering is mogelijk zonder opgaaf van redenen.

Belangrijke informatie

Langere verwerkingstijd
We ondervinden momenteel vertragingen bij het verkrijgen van Algerijnse visa, verwerkingstijden kunnen daarom ook niet gegarandeerd worden. Houdt u hier rekening bij het indienen van uw aanvraag.

Vereisten voor een toeristenvisum voor Algerije voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Een noodpaspoort wordt niet geaccepteerd. Het paspoort van de aanvrager moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn bij aankomst
  • Minstens twee lege visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Twee officiële pasfoto's in kleur zijn benodigd. Deze foto's moeten:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 3. Aantoonbare financiële zekerheid

  Aantoonbare financiële zekerheid in de vorm van:

  • Een kopie van de laatste drie bankafschriften van de aanvrager
  • Een kopie van de laatste drie loonstroken van de aanvrager

 4. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket.

 5. Bewijs van verblijf

  Een kopie van de hotelbevestiging

 6. Bewijsstukken verzekering

  Een verklaring van de verzekeringsmaatschappij waarbij de reiziger is aangesloten. De verklaring moet:

  • Bevestigen dat de reiziger een wereldwijde dekking heeft of in ieder geval verzekerd is in het land van bestemming
  • Bevestigen dat de verzekering geldig is gedurende het verblijf
  • De naam van de reiziger vermelden

 7. Werkgeversverklaring

  Een brief van de werkgever van de aanvrager. Deze brief moet:

  • Geschreven zijn op briefpapier van het Nederlandse bedrijf
  • Geschreven zijn in het Engels
  • Verklaren dat de reiziger werkzaam is voor het bedrijf en dat zal blijven
  • De functietitel en de omschrijving van de functie van de reiziger vermelden

 8. Machtigingsbrief

  Een machtigingsbrief per reiziger. Gelieve gebruik te maken van de machtigingsbrief die in het aanvraagpakket zit. De brief moet:

  • Vermelden dat u Embassy Services machtigt om het visum namens u aan te vragen
  • Ondertekend zijn door de reiziger.

 9. Kopie paspoort

  Een duidelijke kopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

 10. Visumaanvraagformulier

  Twee originele visumaanvraagformulieren, volledig ingevuld en ondertekend.

 11. Embassy Services-orderformulier

  Stuur het Embassy Services orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat Embassy Services uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 12. Studenten

  Studenten moeten één van de hieronder genoemde documenten aanleveren:

  • Een introductiebrief van de onderwijsinstelling waarin bevestigd wordt dat de aanvrager ingeschreven staat
   of
  • Een kopie van een studentenkaart

 13. Werklozen

  Als de aanvrager werkloos is, dan moet bewijs van voldoende financiële middelen worden aangeleverd in de vorm van:

  • Een kopie van het meest recente bankafschrift
  • en
  • Een bewijs van uitkering

Algerije visum

Wilt u weten hoe een visum voor Algerije eruitziet?  Bekijk hier een voorbeeldvisum voor Algerije om te zien welke informatie het bevat.

Meer informatie

Ophaaldienst

Heeft uw aanvraag spoed.  Een koerier van Embassy Services haalt uw documenten op in Nederland. Onze snelle service garandeert dat uw visumaanvraag zo spoedig mogelijk bij de ambassade ligt.

Bel 070 - 315 02 06 om een afhaalafspraak te maken.

Meer informatie

Kies voor Embassy Services

Snel. Embassy Services biedt de snelste manier om een visum te krijgen.

Makkelijk. De specialisten van Embassy Services helpen u met betrouwbare informatie per telefoon en e-mail.

Veilig. Embassy Services waakt zorgvuldig over uw vertrouwelijke gegevens en privacy.