Maak nu gebruik van Embassy Services

 1. De snelheid.  Embassy Services is gespecialiseerd in het verzorgen van visa voor Taiwan, China. Wij kunnen u helpen bij het zo snel mogelijk verkrjigen van een visum voor Taiwan, China.
 2. Het gemak.  Embassy Services, de makkelijkste en veiligste manier om uw visum voor Taiwan, China te krijgen. Wij bezoeken dagelijks de ambassade van Taiwan, China om visa te verkrijgen voor inwonenden van Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen over visa

Wanneer kan ik het best mijn visum aanvragen?
Eén tot twee maanden voor de vertrekdatum kunt u het best uw visum aanvragen. Maar als u het visum snel nodig heeft, dan kunnen we voor sommige landen uw visumaanvraag zelfs in één werkdag afhandelen. Een voorbeeld van de spoedservice: als u de complete aanvraag op maandag bij u laten ophalen door onze overnight koerier, dan kunt u uw paspoort met visum op woensdag al terughebben.

Heeft u mijn paspoort nodig voor een Taiwan, China-visum? Is het veilig om mijn paspoort op te sturen?
Ja, u moet uw originele paspoort opsturen, een kopie is niet voldoende. Het Taiwan, China-visum wordt in uw paspoort gestempeld op een van de visumpagina's. Zonder uw originele paspoort kan de aanvraag niet afgehandeld worden. Omdat een paspoort een belangrijk document is, adviseren we u het te verzenden via aangetekende post of met een betrouwbare koerier.

Belangrijke informatie

Visumafgifte tijdelijk stopgezet

Taiwan heeft de afgifte van alle visa tijdelijk opgeschort. Embassy Services houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Wij raden u aan om onze website met enige regelmaat te controleren voor nieuwe updates.

Vereisten voor een zakenvisum voor Taiwan, China visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Het paspoort moet:

  • Nog tenminste zes maanden geldig zijn na de aanvraag van het visum
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Twee officiële pasfoto's in kleur zijn benodigd. Deze foto's moeten:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 3. Garantiebrief

  Een garantiebrief van de werkgever in Nederland is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Nederlands adres. Een voorbeeld Garantiebrief vindt u hier terug.
  Alle garantiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug

 4. Uitnodiging

  Een uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. De brief moet:

  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager bevatten
  • De paspoortgegevens van de reiziger vermelden
  • De reden van de reis specificeren
  • Het gewenste aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aangeven
  • De benodigde duur van het visum bevatten
  • De originele handtekening bevatten, de ambassade controleert hierop
  • Vergezeld worden met een kopie van het identiteitsbewijs van de uitnodiger
  • De contactgegevens van de uitnodiger vermelden

 5. Bewijs van werkzaamheden

  Een kopie van een contract/overeenkomst tussen het lokale bedrijf en het bedrijf in Taiwan. Aanvragers die geen contract kunnen overleggen moeten een introductiebrief aanleveren waarin de aard van de relatie tussen de twee bedrijven wordt uitgelegd

 6. Schriftelijke verklaring

  Een verklaring is vereist waarin de aanvrager bevestigd dat deze weer terug zal reizen naar Nederland. De verklaring moet:

  • Aangeven dat de aanvrager terug zal gaan naar Nederland om hun huidige werk te hervatten
  • Vermelden dat de aanvrager Taiwan zal verlaten voor dat het visum komt te vervallen
  • Bevestigen dat de aanvrager het visum niet zal laten omzetten naar een verblijfsvergunning
  • Ondertekend worden door de aanvrager

 7. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket afgegeven door de reisorganisatie.

 8. Hotelbevestiging

  Een hotelbevestiging.

 9. Reisschema

  Een reisschema is vereist. Deze moet:

  • De voornaam en achternaam van de reiziger bevatten
  • Geadresseerd zijn aan de ambassade
  • Het type visum vermelden dat wordt aangevraagd
  • All in- en uitreisdata vermelden
  • Een gedetailleerde omschrijving geven van de reden van de reis
  • Ondertekend zijn door de aanvrager

 10. Reisgeschiedenis

  Aanvragers moeten een schriftelijke verklaring overleggen waarin hun reisgeschiedenis van de afgelopen 60 dagen wordt vermeld. De schriftelijke verklaring vindt u terug in het Embassy Services aanvraagpakket.

 11. Extra kopie van bepaalde documenten

  Van de volgende documenten moeten duidelijke kopieën worden aangeleverd bij Embassy Services:

  • De informatiepagina van het paspoort van de aanvrager
  • De verblijfsvergunning of ID kaart van de aanvrager

 12. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier is vereist. Het formulier moet:

  • Ingevuld worden op: https://visawebapp.boca.gov.tw/
  • De naam van de reiziger vermelden zoals deze in het paspoort staat
  • Uitgeprint en ondertekend worden na voltooiing
  • Opgestuurd worden naar Embassy Services, samen met alle andere benodigdheden

 13. Embassy Services-orderformulier

  Stuur het Embassy Services orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat Embassy Services uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 14. Multiple entry-aanvragers

  Het aanvragen van een visum met meerdere inreizen (multiple entry) is alleen mogelijk als de aanvrager een visum kan tonen van een eerder bezoek aan dit land. Het mag een kopie van een vorig visum zijn.

Vereisten voor een toeristenvisum voor Taiwan, China voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Visumvrijstelling

  Geen visum benodigd voor een verblijf van maximaal 90 dagen. De reiziger moet:

  • In het bezit zijn van een paspoort met een geldigheid van minstens zes maanden na aankomst in het land van bestemming met minstens één lege visumpagina
  • In het bezit zijn van bewijs van voldoende financiële middelen
  • In het bezit zijn van een retourticket of een ticket naar de volgende bestemming
  • In het bezit zijn van documenten die het doel van de reis aantonen
  • In het bezit zijn van alle documenten vereist voor de eerstvolgende bestemming
  • Bij de luchtvaartmaatschappij nagaan of inchecken zonder visum is toegestaan
  • Een visum verkrijgen voorafgaand aan de reis indien er sprake is van een strafblad