Maak nu gebruik van Embassy Services

 1. De snelheid.  Embassy Services is gespecialiseerd in het verzorgen van visa voor Namibië. Wij kunnen u helpen bij het zo snel mogelijk verkrjigen van een visum voor Namibië.
 2. Het gemak.  Embassy Services, de makkelijkste en veiligste manier om uw visum voor Namibië te krijgen. Wij bezoeken dagelijks de ambassade van Namibië om visa te verkrijgen voor inwonenden van Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen over visa

Wanneer kan ik het best mijn visum aanvragen?
Eén tot twee maanden voor de vertrekdatum kunt u het best uw visum aanvragen. Maar als u het visum snel nodig heeft, dan kunnen we voor sommige landen uw visumaanvraag zelfs in één werkdag afhandelen. Een voorbeeld van de spoedservice: als u de complete aanvraag op maandag bij u laten ophalen door onze overnight koerier, dan kunt u uw paspoort met visum op woensdag al terughebben.

Heeft u mijn paspoort nodig voor een Namibië-visum? Is het veilig om mijn paspoort op te sturen?
Ja, u moet uw originele paspoort opsturen, een kopie is niet voldoende. Het Namibië-visum wordt in uw paspoort gestempeld op een van de visumpagina's. Zonder uw originele paspoort kan de aanvraag niet afgehandeld worden. Omdat een paspoort een belangrijk document is, adviseren we u het te verzenden via aangetekende post of met een betrouwbare koerier.

Vereisten voor een zakenvisum voor Namibië visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Het paspoort moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn na vertrek uit het land van bestemming
  • Minstens drie lege visumpagina's bevatten, waarvan twee naast elkaar
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Twee officiële pasfoto's in kleur zijn benodigd. Deze foto's moeten:

  • Recent en goedgelijkend zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 3. Garantiebrief

  Een garantiebrief van de werkgever in Nederland is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Nederlands adres. Een voorbeeld Garantiebrief vindt u hier terug.
  Alle garantiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug

 4. Uitnodiging

  Een uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. Een kopie is toegestaan. De brief moet:

  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam van de aanvrager bevatten
  • De reden van de reis specificeren
  • Het gewenste aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries) aangeven
  • De benodigde duur van het visum bevatten
  • Gericht zijn aan de ambassade in Brussel

 5. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket.

 6. Gele koorts-certificaat

  Vaccinatie tegen gele koort is vereist indien de reiziger inreist vanuit een risicoland (delen van Centraal- en Zuid-Amerika en Afrika) en de reis door deze risicogebieden niet via het vliegtuig verloopt

 7. Bewijsstukken verzekering

  Een verklaring van uw verzekeringsmaatschappij. Deze verklaring moet:

  • De datum vermelden van wanneer de overeenkomst is afgesloten
  • Het polisnummer vermelden
  • Het telefoonnummer en adres van de verzekeringsmaatschappij bevatten
  • Vermelden welke medische diensten en transport gedekt worden
  • Vermelden dat de reiziger gedekt is voor medische evacuatie en repatriëring
  • Vermelden dat de verzekering wereldwijd geldig is inclusief Namibie
  • De handtekening en stempel van de verzekeraar bevatten
  • De volledige naam van de reiziger vermelden
  • In het Engels of Frans geschreven zijn

 8. Visumaanvraagformulier

  Twee volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren zijn vereist voor de ambassade in Brussel.

 9. Embassy Services-orderformulier

  Stuur het Embassy Services orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat Embassy Services uw gehele aanvraag heeft afgerond.

Vereisten voor een toeristenvisum voor Namibië voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Belangrijke informatie

  Geen visum benodigd voor een verblijf van maximaal drie maanden. De reiziger moet:

  • In het bezit zijn van een paspoort met een geldigheid van minstens zes maanden na vertrek uit het land van bestemming met minstens één lege visumpagina
  • In het bezit zijn van bewijs van voldoende financiële middelen
  • In het bezit zijn van een retourticket of een ticket naar de volgende bestemming
  • In het bezit zijn van alle documenten vereist voor de eerstvolgende bestemming
  • Bij de luchtvaartmaatschappij nagaan of inchecken zonder visum is toegestaan

 2. Gele koorts-certificaat

  Vaccinatie tegen gele koort is vereist indien de reiziger:

  • Een paspoort heeft van een land dat geldt als risicogebied
  • Het land van bestemming inreist vanuit een risicogebied
  • In de voorgaande drie maanden een risicogebied bezocht heeft

  Risicogebieden zijn delen van Centraal- en Zuid-Amerika en Afrika. Wij adviseren u voor vertrek informatie in te winnen over de vereiste vaccinaties voor het land van bestemming via een reispoli, zoals Reisprik.nl of dereisdokter.nl