Maak nu gebruik van Embassy Services

 1. De snelheid.  Embassy Services is gespecialiseerd in het verzorgen van visa voor Korea (Zuid). Wij kunnen u helpen bij het zo snel mogelijk verkrjigen van een visum voor Korea (Zuid).
 2. Het gemak.  Embassy Services, de makkelijkste en veiligste manier om uw visum voor Korea (Zuid) te krijgen. Wij bezoeken dagelijks de ambassade van Korea (Zuid) om visa te verkrijgen voor inwonenden van Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen over visa

Wanneer kan ik het best mijn visum aanvragen?
Eén tot twee maanden voor de vertrekdatum kunt u het best uw visum aanvragen. Maar als u het visum snel nodig heeft, dan kunnen we voor sommige landen uw visumaanvraag zelfs in één werkdag afhandelen. Een voorbeeld van de spoedservice: als u de complete aanvraag op maandag bij u laten ophalen door onze overnight koerier, dan kunt u uw paspoort met visum op woensdag al terughebben.

Heeft u mijn paspoort nodig voor een Korea (Zuid)-visum? Is het veilig om mijn paspoort op te sturen?
Ja, u moet uw originele paspoort opsturen, een kopie is niet voldoende. Het Korea (Zuid)-visum wordt in uw paspoort gestempeld op een van de visumpagina's. Zonder uw originele paspoort kan de aanvraag niet afgehandeld worden. Omdat een paspoort een belangrijk document is, adviseren we u het te verzenden via aangetekende post of met een betrouwbare koerier.

Belangrijke informatie

Vereisten voor een zakenvisum voor Korea (Zuid) visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Nog tenminste zes maanden geldig zijn na de aanvraag van het visum
  • Minstens één lege visumpagina bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • In de afgelopen 3 maanden genomen zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 3. Garantiebrief

  Een garantiebrief van de werkgever in Nederland is vereist. Deze moet op bedrijfsbriefpapier geprint worden met een Nederlands adres. Een voorbeeld Garantiebrief vindt u hier terug.
  Alle garantiebrieven moeten geadresseerd zijn aan de ambassade. Het adres van de ambassade vindt u hier terug

  In aanvulling op de tekst zoals vermeld in de voorbeeld garantiebrief, moet uw garantiebrief ook het volgende bevatten:
  • Het visumtype vermelden dat aangevraagd wordt, C-34 (Business) 
  • Alle reisdata vermelden indien men een visum met een dubbele inreis aanvraagt

 4. Uitnodiging

  Een uitnodigingsbrief van de uitnodigende partij. Deze brief moet:

  • De naam en het adres van de uitnodigende partij bevatten
  • De naam van de aanvrager bevatten
  • De reden van de reis specificeren
  • De datum van aanvraag en vertrek aangeven
  • Het gewenste type visum C-34 vermelden
  • De geldigheidsduur van het visum en het aantal bezoeken aan het land van bestemming (entries), inclusief de reisdata, aangeven
  • De bedrijfszegel of -stempel bevatten

 5. Bedrijfsregistratie

  Een bewijs van registratie van het bedrijf in Zuid-Korea is vereist. Dit moet aangeleverd worden als een 'Certificate of business registration'.

 6. Bewijs van het reisarrangement

  Alle hieronder genoemde documenten moeten worden aangeleverd:

  • Een kopie van uw vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket. Indien u een double-entryvisum aanvraagt dan moet uit het vluchtschema blijken dat u twee keer in- en uitreist.
  • Een kopie van de hotelbevestiging, waaruit blijkt dat de aanvrager een verblijfplaats heeft gedurende het gehele verblijf

 7. Kopie paspoort

  Een duidelijke kopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

 8. Medische verklaring

  Een medisch attest is vereist waarin wordt bevestigd dat de aanvrager niet besmet is met het COVID-19 virus

 9. Aanvullend formulier

  Twee volledig ingevulde aanvullend formulieren genaamd "Health Condition Supplementary Form" en "Consent to Quarantine Form". Deze formulieren vindt u terug in het Embassy Services aanvraagpakket.

 10. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier. Het formulier moet: 

  • Met de computer correct ingevuld worden, de ambassade accepteert geen handgeschreven formulieren
  • Een Nederlands adres vermelden bij vraag 4.1 het adres in het land van herkomst vermelden voor aanvragers met een buitenlandse nationaliteit. Indien de aanvrager geen adres heeft in het land van herkomst, dan moet men uitleggen waarom
  • Ondertekend worden door de aanvrager

 11. Embassy Services-orderformulier

  Stuur het Embassy Services orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat Embassy Services uw gehele aanvraag heeft afgerond.

 12. Visumgeldigheid / Verblijfsduur

  Voor Zuid-Koreaanse visa geldt dat vóór de vervaldatum het land moet worden ingereisd. Vanaf de eerste inreis gaat de verblijfsduur in. De geldigheid en toegestane verblijfsduur per visum is:

  • Single entry: 90 dagen geldig vanaf datum van afgifte, maximaal 90 dagen verblijf toegestaan
  • Double entry: 180 geldig vanaf datum van afgifte, maximaal 30 dagen verblijf.

 13. Quarantaine vrijstelling

  Aanvragers die vrijgesteld willen worden van de verplichte quarantaine bij aankomst in Zuid-Korea moeten een "Isolation Exemption Certificate" en een "Consent Form" invullen. Deze formulieren vindt u terug in het Embassy Services aanvraagpakket.

Vereisten voor een toeristenvisum voor Korea (Zuid) voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Nog tenminste zes maanden geldig zijn na de aanvraag van het visum
  • Minstens één lege visumpagina bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Eén officiële pasfoto in kleur is benodigd. Deze foto moet:

  • In de afgelopen 3 maanden genomen zijn en zijn afgedrukt op fotopapier van hoge kwaliteit
  • Een witte achtergrond hebben
  • De afmeting 35mm bij 45mm hebben
  • Het gezicht van de aanvrager in het midden afbeelden met een neutrale uitdrukking
  • Zonder hoofdbedekking zijn, tenzij het bedekking/kledij om religieuze redenen betreft (het gelaat moet zichtbaar zijn)
  • Los zijn van het visum aanvraagformulier (dus op geen enkele wijze aan het formulier bevestigd) en vrij van eventuele nietjes en lijmrestanten

 3. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket afgegeven door de reisorganisatie.

 4. Aantoonbare financiële zekerheid

  Een kopie van de laatste drie bankafschriften van de aanvrager met een minimumsaldo van €2000

 5. Kopie paspoort

  Een duidelijke kopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

 6. Medische verklaring

  Een medisch attest is vereist waarin wordt bevestigd dat de aanvrager niet besmet is met het COVID-19 virus

 7. Aanvullend formulier

  Twee volledig ingevulde aanvullend formulieren genaamd "Health Condition Supplementary Form" en "Consent to Quarantine Form". Deze formulieren vindt u terug in het Embassy Services aanvraagpakket.

 8. Visumaanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier. Het formulier moet: 

  • Met de computer correct ingevuld worden, de ambassade accepteert geen handgeschreven formulieren
  • Een Nederlands adres vermelden bij vraag 4.1 het adres in het land van herkomst vermelden voor aanvragers met een buitenlandse nationaliteit. Indien de aanvrager geen adres heeft in het land van herkomst, dan moet men uitleggen waarom
  • Ondertekend worden door de aanvrager

 9. Embassy Services-orderformulier

  Stuur het Embassy Services orderformulier naar ons op. Het formulier is terug te vinden in het aanvraagpakket.

  De betaling wordt pas geïnd op het moment dat Embassy Services uw gehele aanvraag heeft afgerond.